Ιστότοποι

Διεθνείς
Ελληνικοί
Παράπλευρες απώλειες
Διεθνείς

ECDC Country Overview

European mortality monitoring

Weekly influenza overview

Ourworldindata

Swiss Policy Research

Genomic epidemiology of novel coronavirus

Pandemics Data Analytics

World Freedom Alliance

COVID-19 Government Response Tracker

EudraVigilance is a system designed for collecting reports of suspected side effects

Ελληνικοί

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Ε.Ο.Δ.Υ

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Παράπλευρες απώλειες

Collateral Global-Συλλογή ερευνών για τις παράπλευρες απώλειες