COVID-19 – Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Δικαιώματα των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ως μέρος του δικαιώματός παράκλασης όπως  προβλέπεται στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ η επιδημία Covid19 προκαλεί μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση στην Ευρώπη,

Εμείς, δικηγόροι, δικαστές, νομικοί, γιατροί, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, βιοτέχνες, έμποροι και πολίτες, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή του Κοινοβούλιου στα πολυάριθμα και αδιάκοπα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν τους τελευταίους μήνες από τις Κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Αν η έκπληξη του πρώτου κύματος θα μπορούσε να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας, οι περιορισμοί, οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και άλλοι περιορισμοί δεν μοιάζουν πλέον ούτε νόμιμοι ούτε υποφερτοί, ειδικά από την στιγμή που γνωρίζουμε πλέον περισσότερα για τον SARS-CoV-2 και τις παράπλευρες ζημίες από τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Επιπλέον, η έλλειψη συναίνεσης από την Ευρωπαϊκή επιστημονική και ιατρική κοινότητα δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα των μεθόδων, υποστηριζόμενων από υποτιθέμενα επιστημονικά στοιχεία, για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης* .

Αυτή η έλλειψη συναίνεσης αφορά την εκτίμηση της έκταση της επιδημίας, τη σκοπιμότητα των εφαρμοζόμενων μέσων ανίχνευσης, τη μολυσματικότητα του SARS-COV-2, την απόδοση των θανάτων στο Covid-19 και τα προβλεπόμενα μέτρα εμβολιασμού, των οποίων η αιτιολόγηση στη βάση της αρχής της προφύλαξης φαίνεται αμφίβολη.

Η πολλαπλιασμός και η εκχυδαϊσμός των πολλών περιορισμών στις βασικές δημόσιες ελευθερίες μας κάνουν να φοβόμαστε το χειρότερο για το μέλλον των λαών της Ευρώπης και των οικονομιών των Κρατών Μελών της.

Ανησυχούμε για την αντοχή του πολιτεύματος.  Οι κοινωνίες μας απειλούνται από πολλές εκτελεστικές δυνάμεις που παρασύρονται από την τεχνοκρατική γνώμη αυθαίρετων και ανεξέλεγκτων  επιτροπών και ξεχνούν να σταθμίσουν τα διαφορετικά συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη δημόσια διαχείριση.

Φοβόμαστε για τη λειτουργικότητα της δικαιοσύνης.  Το νομικό σύστημα αποπροσανατολίζεται από ορισμένους κλάδους που δείχνουν να χάνουν την ανεξαρτησία τους επικυρώνοντας όλες τις πράξεις που έλαβαν οι κυβερνήσεις, χωρίς να ασχολούνται με τον έλεγχο της αναλογικότητας, ο οποιος πρέπει να είναι ακόμη πιο λεπτομερής επειδή οι παραβιάσεις των ελευθεριών είναι θεμελιώδεις.

Φοβόμαστε για το οικονομικό μέλλον. Οι οικονομίες κινδυνεύουν από το πλήθος των lockdown και τις αυθαίρετες διακοπές λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και από τους επιβλαβείς περιορισμούς στο ελεύθερο εμπόριο, οι οποίοι θα καταστρέψουν τις προοπτικές, τους επιχειρηματίες  και τα πολιτικά περιθώρια των εθνών μας.

Αισθανόμαστε να απειλείται ο τρόπος μας ζωής, που δείχνει να αφαιρείται μέσα από απαγορεύσεις θρησκευτικής λατρείας, άνευ προηγουμένου κοινωνικούς περιορισμούς, και από την επικράτηση του φόβου, που χαρακτηρίζει κάθε άτομο ως δυνητικά επικίνδυνο φορέα ιών, τον οποίο όλοι πρέπει να φοβούνται.

Στενοχωριόμαστε τις μελλοντικές γενιές: την ίδια στιγμή που ενισχύει τους φόβους για το μέλλον και εξασθενεί την ανθεκτικότητα, η τρέχουσα διαχείριση της υγειονομικής κρίσης συνεπάγεται μαζική ανεργία και φτώχεια των κοινωνιών μας, εφόσον τα αβυσσαλέα δημόσια χρέη θα στερήσουν από τις μελλοντικές γενιές τις απαραίτητες δυνατότητες για να επενδύσουν στο μέλλον τους .

Πάρα πολλά από τα δικαιώματα, τις αρχές και τις ελευθερίες που εγγυάται ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. καταπατούνται με το πρόσχημα ενός δυσανάλογα εφαρμοσμένου δικαιώματος στην υγεία: το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και τη ζωή (άρθρα 1 & 2), το δικαίωμα στη σωματική αλλά και «διανοητική ακεραιότητα (άρθρο 3), το δικαίωμα στην ελευθερία (άρθρο 6), το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), της θρησκευτικής ελευθερίας και της συλλογικής θρησκευτικής εκδήλωσης (άρθρο 10), της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12), η ελευθερία των τεχνών και των επιστημών (άρθρο 13), το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14), το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 15), η ελευθερία οργάνωσης επιχειρήσεων (άρθρο 16), το δικαίωμα των ηλικιωμένων να ζουν μια ζωή αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή (άρθρο 25), της ελεύθερης κυκλοφορίας (άρθρο 45), η αρχή της νομιμότητας και κυρίως της αναλογικότητας των ποινικών κατηγοριών και των κυρώσεων (άρθρο 49), η αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας κατά τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των ανθρώπων (άρθρο 52).

Ως ένθερμοι υπερασπιστές της ζωής, υπενθυμίζουμε ότι η ζωή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη βιολογία.

Η υγεία όλων είναι σημαντική για εμάς και υπενθυμίζουμε ότι αυτή, σύμφωνα με το Καταστατικό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, “είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας”. Επομένως, η προστασία της ζωής και της υγείας συνεπάγεται τη συνεκτίμηση όλων των πτυχών της με ολιστικό τρόπο, οι οποίες ως εκ τούτου είναι τόσο κοινωνικής, πολιτιστικής, πνευματικής, ψυχολογικής, πολιτικής και οικονομικής φύσης, όσο και υγειονομικής.

[Όπως το Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ευρωπαίων Δικηγόρων], πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι δυσανάλογα σε σχέση με τις παραβιάσεις που διαπράττουν εις βάρος των  δημοσίων ελευθεριών  των Ευρωπαίων πολιτών. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να προσαρμόσουν τα μέτρα τους για την προστασία εκείνων που είναι ευάλωτοι και εκείνων που εκτίθενται στις πιο σοβαρές μορφές της πανδημίας, χωρίς να θυσιάζουν τους πολίτες που επιτρέπουν στις χώρες να επιβιώνουν.

Μέχρι στιγμής, η οργάνωση και ο συντονισμός της δράσης των Κρατών Μελών και των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στερούνται διαφάνειας. Η διαμόρφωση, ο ρόλος και η επιρροή ορισμένων θεσμών, οργανισμών ή ομάδων – όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), η Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας ή η Συμβουλευτική Επιτροπή COVID19 του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , για να αναφέρουμε μόνο λίγες – για τις αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του COVID19 πρέπει να εξηγούνται και να γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό.

Με την ανακοίνωση πολιτικών εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη, φοβόμαστε επίσης ότι υπονομεύεται η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης (άρθρο 11 του Χάρτη), ότι η αρχή της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου στο πλαίσιο της ιατρικής (άρθρο 3) παραβιάζεται και ότι, αν και έμμεσα, η πίεση αντίστοιχη με απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση (που απαγορεύεται βάσει του άρθρου 4 του Χάρτη) στην πραγματικότητα αναγκάζει το άτομο να παραιτηθεί από αυτές τις ελευθερίες.

Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς, οι αιτούντες και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον μοναδικό άμεσο εκπρόσωπο των λαών της Ένωσης, να πράξει τα εξής:

  • να συστήσει μια κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για να επιτρέψει την αμερόληπτη εξέταση της καταλληλότητας των δημόσιων πολιτικών που διεξάγονται από τα Κράτη Μέλη από τον Μάρτιο του 2020, και να ρίξει φως στα γεγονότα που πυροδότησαν και ενίσχυσαν τη διαχείριση της κρίσης COVID-19, καθώς και τις κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις που ακολούθησαν
  • αυτή η εξεταστική επιτροπή, να υποστηριχθεί και να απευθυνθεί σε μεγάλο και αντιπροσωπευτικό αριθμό ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από όλα τα Κράτη Μέλη και να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις απαραίτητες πληροφορίες.
  • να εκτιμήσει, υπό το φως των εργασιών αυτής της εξεταστικής επιτροπής και του ισχύοντος νόμου, την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και την αιτιολόγηση των εξαιρετικών μέτρων που έλαβαν τα Κράτη Μέλη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συχνά ακολουθώντας απλουστευμένες διαδικασίες ή μετά από συνοπτική δημοκρατική διαβούλευση, καθώς και τον αντίκτυπό τους στα δικαιώματα των Ευρωπαίων σε κοινωνικό, οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς στόχους της δημόσιας υγείας.
  • να εκτιμήσει τον κίνδυνο παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία και ο σεβασμός της δημοκρατίας, και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου 7 της Συνθήκης για ητν Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον Κρατών Μελών που ενδέχεται να τις έχουν παραβιάσει.
  • να εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ (την αποκαλούμενη «διαδικασία απαλλαγής»), για να εξεταστεί, υπό το φως της ανωτέρω αξιολόγησης, η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 , συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, της διαχείρισης και της χρήσης του Εργαλείου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης και των πόρων που διατίθενται για «προηγμένες συμβάσεις προμηθειών»που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αγορά εμβολίων και άλλων ιατρικών μέτρων για λογαριασμό των Κρατών Μελών κατά τη διάρκεια του 2020, και για να διασφαλίσει τη διαφάνεια αυτών των κεφαλαίων και την αξιολόγησή τους, προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021 και τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ανάκαμψης (φορέας “Επόμενη Γενιά ΕΕ“):

  • ως συνδιαμορφωτής του προϋπολογισμού της Ένωσης, ότι διατυπώνει επί της αρχής (ab initio) συστάσεις που θα δεσμεύουν την Επιτροπή και τα Kράτη Mέλη κατά την εφαρμογή του ·
  • ότι λαμβάνει υπόψη αυτές τις συστάσεις κατά την έγκριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ·
  • ότι διασφαλίζει τη διαφάνεια της εκτέλεσης και αξιολόγησης του, προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την αρχή της προφύλαξης και προκειμένου να επιτρέπεται στους Ευρωπαίους πολίτες να αξιολογούν πλήρως τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων στις προσωπικές τους καταστάσεις και, συνεπώς, να εκτιμούν την σκοπιμότητα οποιασδήποτε προσφυγής ακύρωσης, παράλειψης ή αγωγής αποζημίωσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώνει με σαφήνεια και συστηματικό τρόπο σχετικά με την εκπλήρωση από το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Σώμα των υποχρεώσεων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός νόμος (όπως οι μελέτες επιπτώσεων) για τον καθορισμό της αναγκαιότητας, της αποδοτικότητας κόστους-οφέλους, της αναλογικότητας, καθώς και της συμβατότητας με τα θεμελιώδη δικαιώματα, των κανονισμών, αποφάσεων και μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Μάρτιο του 2020 με στόχο τη συμβολή στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

Βασιζόμαστε στους άμεσους εκπροσώπους μας για να αφουγκραστούν τους πολίτες και τους ψηφοφόρους τους, οι οποίοι περιμένουν από αυτούς να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες μας.

* Μη εξαντλητικός κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, νομικών ενεργειών, συλλογικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών πολιτών που παρέμειναν αναπάντητες από τις εθνικές ή υπερεθνικές αρχές:

Διεθνή

● Η Διακήρυξη του Great Barrington https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/

● Υπόμνημα των Ενωμένων Επαγγελματιών Υγείας   https://drive.google.com/file/d/1dZHqwBLt81BuVVT84rm2Ni0jTgnchx87/view  

● Ο Dr.Wodarg και ο Dr. Yeadon ζητούν από τον EMA να σταματήσει όλες τις έρευνες εμβολίων κορονα’ι’ών https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/

● Oxford Academic: Συσχέτιση μεταξύ 3790 Θετικών Δειγμάτων Ποσοτικής Αντίδρασης Αλυσίδας Πολυμεράσης(PCR) – και Θετικών Κυτταρικών Καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων 1941 Κορονα’ι’ού Σοβαρό Οξέως Αναπνευστικού Σύνδρομου 2( SARS- CoV2) Isolates, Σεπτέμβριος 2020  
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

● Τhe Lancet: Ψευδώς θετικά αποτελέσματα COVID-19: κρυμμένα προβλήματα και κόστος, Σεπτέμβριος 2020  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext   

● PANDA: Εξετάζοντας την Αναφορά Υπερβολικών Θανάτων  https://pandata.org/examining-excess-deaths-reporting/    

● PANDA: Εκτιμώντας Ποσοτικά τα Έτη Απώλειας Ζωής Λόγω του COVID-19
https://pandata.org/wp-content/uploads/2020/06/PANDA-Research-Report-Quantifying-Years-of-Lost-Life-PDF_.pdf

● Έκθεση αξιολόγησης Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020: Εξωτερική ομότιμη ανασκόπηση του τεσρ RTPCR για τον εντοπισμό του SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μείζονες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα, Νοέμβριος 2020 
https://cormandrostenreview.com/report/

Διεθνείς οργανισμοί :

Γαλλία

● Tribune de 1000 avocats – https://www.cercledroitetliberte.fr/le-jdd-publie-notre-tribune-appelant-au-deconfinement-et-a-defendre-la-vie-sous-tous-ses-aspects/ 

● Analyse juridique de l’ Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris – http://idhbp.org/uploads/files/Rapport_CFG-001-397.pdf%252520http:/idhbp.org/uploads/files/Annexes_CFG-398-1068(1).pdf

● Tribune de 350 scientifiques, universitaires et professionalnels de santé –

Tribune de 500 universitaires, scientifiques, professionnels de la santé, du droit, de l’éducation et du social, et artistes

● Association bonsens   https://bonsens.org/  

● Πρωτοβουλία Reinfo covid https://www.reinfocovid.fr/    

● Collectif laissons les médecins prescrire    https://stopcovid19.today/ 

● Πρωτοβουλία covidinfos https://covidinfos.net/contact/

Collectif laissez nos enfants respirer   

Collectif Anti-masques!

Collectif « on va tous trinquer »

Collectifcréateurs danger

Βέλγιο

Ιρλανδία

Ιταλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Ηνωμένο Βασίλειο

Follow us: