10 λόγοι γιατί τα παιδιά και οι νέοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για τον Covid

Επιμέλεια: Παντελής Οικονόμου, γενικός Ιατρός.
Πηγή: https://www.pandata.org

  1. Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι έχουν κατά κύριο λόγο ήπια νόσηση ή είναι ασυμπτωματικοί όταν μολύνονται με τον SARS-CoV-2. Έχουν σχεδόν μηδενικό κίνδυνο να πεθάνουν από COVID-19.
  2. Υπάρχει μία ασυνήθιστα υψηλή συχνότητα αναφερόμενων και καταγεγραμμένων παρενεργειών και θανάτων με τα εμβόλια για τον COVID-19 σε σύγκριση με άλλα εμβόλια. Ορισμένες παρενέργειες είναι πιο συνηθισμένες στους νέους, ιδίως η μυοκαρδίτιδα. Όταν υπάρχει πιθανή βλάβη από μία καινοτομία (όπως τα πειραματικά εμβόλια) και λίγα είναι γνωστά για αυτή, η αρχή της πρόληψης επιβάλλει πρώτα να μην βλάπτεις. Καλύτερα ασφαλής παρά μετανιωμένος.
  3. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεδομένα ασφαλείας σχετικά με τα εμβόλια για τον COVID-19 ακόμα δεν υπάρχουν. Τα παιδιά και οι νέοι έχουν ένα προσδοκώμενο υπόλοιπο ζωής μεταξύ 55 και 80 χρόνων. Οι άγνωστες μακροπρόθεσμες παρενέργειες είναι πιο σημαντικές για ένα νέο σε ηλικία συγκριτικά με ένα ηλικιωμένο.
  4. Οι πολιτικές εμβολιασμού βασίζονται στο ότι τα αναμενόμενα οφέλη υπερισχύουν καθαρά των κινδύνων των παρενεργειών από τον εμβολιασμό. Η ανάλυση κινδύνου-οφέλους για τα εμβόλια για τον COVID-19 οδηγούν σε ένα μεγάλο δυνητικό κίνδυνο συγκριτικά με κανένα όφελος για τα παιδιά και τους νέους.
  5. Η μετάδοση του SARS-CoV-2 από τα παιδιά στους ενήλικες είναι ελάχιστη και οι ενήλικες σε επαφή με παιδιά δεν έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα από COVID-19.
  6. Είναι ανήθικο να θέτουμε σε κίνδυνο παιδιά και νέους ανθρώπους για να προστατέψουμε άλλους ενήλικες. Αλτρουιστικές συμπεριφορές όπως η αιμοδοσία ή η προσφορά οργάνων είναι όλες εθελοντικές.
  7. Αρκετές θεραπείες, και όχι μόνο τα εμβόλια, είναι διαθέσιμες σε άτομα υψηλού κινδύνου, για να προστατέψουν τον εαυτό τους.
  8. Η φυσική ανοσία από τη λοίμωξη με τον SARS-CoV-2 είναι ολοκληρωμένη και δυνατή και πιο αποτελεσματική από την ανοσία μέσω εμβολίων, ιδίως σε σχέση με τις μεταλλάξεις. Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι είναι πιο ασφαλείς με την φυσική ανοσία.
  9. Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα πρόληψης και αποτελεσματικές θεραπείες για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους με συν-νοσηρότητες.
  10. Ο εμβολιασμός των παιδιών και των νέων ανθρώπων δεν είναι απαραίτητος για την ανοσία της αγέλης. Μετά από ένα και μισό χρόνο από την έναρξη της ιστορίας του COVID-19, οι περισσότεροι άνθρωποι είτε έχουν προηγούμενη ανοσία από άλλους κορονοϊούς, είτε έχουν αναρρώσει από τον COVID-19, είτε έχουν εμβολιαστεί.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Η ανάλυση ρίσκου-οφέλους δεν υποστηρίζει τη χορήγηση εμβολίων στα παιδιά και σε νέους (κάτω των 25 ετών). Τα παιδιά και οι νέοι δεν ωφελούνται από τα εμβόλια για τον COVID-19 καθώς είναι σχεδόν μηδενικός ο κίνδυνος από την ασθένεια. Η μετάδοση του SARS-CoV-2 από τα παιδιά στους ενήλικες είναι επίσης ελάχιστη. Βάζοντας τα παιδιά και τους νέους στον κίνδυνο των παρενεργειών και των θανάτων από τα εμβόλια για να προστατεύσουν άλλους, είναι αντίθετο στους κανόνες της βιοϊατρικής ηθικής. Τα εμβόλια για τον COVID-19 είναι ακόμα υπό διερεύνηση και μη εγκεκριμένα ακόμα και για χρήση από τους ενήλικες. Οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες δεν έχουν ακόμα μελετηθεί και οι άμεσες παρενέργειες συνεχώς και ταχύτατα ανακύπτουν. Επομένως, ο μαζικός εμβολιασμός των νέων και οι δοκιμές των εμβολίων στα παιδιά είναι ανήθικα και αδικαιολόγητα και πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

Υ.Γ. Προφανώς το κείμενο αφορά τα παιδιά και τους νέους. Ισχύει όμως για όλες τις ηλικίες.

Follow us: