Φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ελλάδα: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Αγαπητοί συνάνθρωποι,

πλησιάζουμε πλέον τους 16.000 θανάτους -πιθανά συνδεδεμένους με τα εμβόλια κατά της Covid-19- στην Ευρώπη μέσα σε λιγότερο απο ένα χρόνο. Ο καθένας ίσως γνωρίζει κάποιον που είχε μία ανεπιθύμητη ενέργεια, οι αναφορές πλέον στα Ελληνικά (μή-mainstream) ΜΜΕ είναι καθημερινές. Έχουμε δεκάδες νεκρά παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε, μόνο ένα μικρό ποσοστό (περίπου 10%) ανεπιθύμητων ενεργειών αναφέρεται στους αρμόδιους οργανισμούς. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της έλλειψης εμπειρίας, άγνοιας ύπαρξης της “κίτρινης κάρτας” και ωχαδερφισμού του ιατρικού προσωπικού, που ενώ γνωρίζει το πρόβλημα, προτιμά να μήν κάνει τίποτα φοβούμενο τυχόν επιπλήξεις ή προβλήματα στον “εργασιακό χώρο”.

Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε την ακόλουθη δράση:

Εκτυπώστε ή στείλτε σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις περιπτώσεις θανάτου από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) (http://www.adrreports.eu/) και στείλτε τις σε πρόσωπα ή φορείς (π.χ. γιατρούς, δικηγόρους, δικαστές, καθηγητές, ερευνητές, πολιτικούς, δημοσιογράφους, καθώς και σε μέσα ενημέρωσης, πανεπιστήμια κ.λπ.).

Πρόκειται για μια “στοίβα” 1647 σελίδων και αυτό από μόνο του θα πρέπει να προσελκύσει την προσοχή!

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Ως Ε.Υ.Ε αναλύουμε τα στοιχεία σχεδόν καθημερινά και γνωρίζουμε πλέον την κατάσταση, αλλά μόνο ένα κλάσμα των επαγγελματιών ιατρών, δικηγόρων, δικαστών, καθηγητών, ερευνητών, πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων πολιτών εκεί έξω γνωρίζει τον τεράστιο αριθμό παρενεργειών και θανάτων που υπάρχουν μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 στις ευρωπαϊκές (EMA- https://www.adrreports.eu/) καθώς και στις παγκόσμιες (π.χ. VAERS – https://vaers.hhs.gov/, WHO – http://www.vigiaccess.org/), κ.λπ. βάσεις δεδομένων. Δυστυχώς, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης σιωπούν γι’ αυτό και οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες λογοκρίνουν σχεδόν τα πάντα. Με αυτόν τον τρόπο, σχηματίζουν ένα προστατευτικό τείχος γύρω από τα άτομα ή τα θεσμικά όργανα, έτσι ώστε οι περισσότεροι θιγόμενοι να μένουν στο απυρόβλητο.

Με την εκστρατεία ευαισθητοποίησής μας θέλουμε να σπάσουμε αυτή τη σιωπή! Όλοι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι καθηγητές, καθώς και ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι σε ιδρύματα και ΜΜΕ εκεί έξω θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να αποφασίσουν μόνοι τους.
Κανείς δεν πρέπει να μπορεί να πει αργότερα ότι δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτά τα στοιχεία!

Ο στόχος είναι να επιστήσουμε την προσοχή στις ύποπτες περιπτώσεις παρενεργειών και θανάτων και να πυροδοτήσουμε την πρώτη σπίθα αποσαφήνισης και αναζήτησης στοιχείων σε πολλούς ανθρώπους.

Προκειμένου να επιστήσουμε την προσοχή στους ύποπτους θανάτους στη βάση δεδομένων του EMA, ετοιμάσαμε ένα αρχείο PDF με όλους τους θανάτους (15904 θάνατοι σε 1647 σελίδες PDF), το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί ολόκληρο ή μέρος του και να αποσταλεί σε πρόσωπα ή φορείς (π.χ. γιατρούς, δικηγόρους, δικαστές, καθηγητές, ερευνητές, πολιτικούς, δημοσιογράφους καθώς και σε μέσα ενημέρωσης, πανεπιστήμια κ.λπ.) ή να παραδοθεί προσωπικά.
Κάθε μεμονωμένη περίπτωση μπορεί να ελεγχθεί και να επαληθευτεί απευθείας στη βάση δεδομένων του ΕΜΑ.

Επειδή ολόκληρο το αρχείο με τις 1647 σελίδες είναι περίπου 40MB, εάν επιθυμείτε τη διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε βρείτε παρακάτω την κατανομή σε διάφορα μικρότερα αρχεία PDF.

Όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε εδώ πρέπει/μπορεί να προωθηθεί χωρίς περιορισμούς και να διανεμηθεί. Το περιεχόμενό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί στις δικές σας σελίδες, κανάλια και κοινωνικά δίκτυα.

Βοηθήστε μας να ενημερώσουμε τον κόσμο.

Follow us: