Οι αυξήσεις σε COVID-19 δεν σχετίζονται με τα επίπεδα εμβολιασμού σε 68 χώρες και 2947 κομητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα εμβόλια αποτελούν επί του παρόντος την πρωταρχική στρατηγική αντιμετώπισης της COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, η αφήγηση που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη έξαρση των νέων κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) υποστηρίζεται ότι οφείλεται σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Παρόμοια αφήγηση έχει επίσης παρουσιαστεί σε χώρες όπως η Γερμανία , το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ, το οποίο επικροτήθηκε για τα γρήγορα και υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, έχει επίσης σημειώσει σημαντική έξαρση των κρουσμάτων COVID-19. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο NCBI διερευνά τη σχέση μεταξύ του ποσοστού του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως και των νέων κρουσμάτων COVID-19 σε 68 χώρες και σε 2947 κομητείες στις ΗΠΑ.

Μεθοδολογία

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα COVID-19 που παρέχονται από το OurWorldinData για τη διακρατική ανάλυση, τα οποία ήταν διαθέσιμα από τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 (Συμπληρωματικός πίνακας 1). Συμπεριέλαβαν 68 χώρες που πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια:
-διέθεταν δεδομένα για τη δεύτερη δόση εμβολίου
-διέθεταν δεδομένα για τα κρούσματα COVID-19
-διέθεταν δεδομένα για τον πληθυσμό
-η τελευταία ενημέρωση των δεδομένων ήταν εντός 3 ημερών πριν ή στις 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Για τις 7 ημέρες που προηγούνται της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 υπολογίστηκαν τα κρούσματα COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο άτομα για κάθε χώρα, καθώς και το ποσοστό του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Country NameCases in the Last 7 DaysPeople Fully VaccinatedPeople Fully Vaccinated % of PopulationPopulationCases Per 1 Million People in the Last 7 Days
Angola10559205702.713393361131.09011888
Argentina290221478688432.4245605823636.3661061
Australia7744731646228.3725788217300.2921838
Austria8536521321457.659043072943.9270195
Azerbaijan23194273175526.72102233442268.729292
Bahrain593108940462.311748295339.1876085
Botswana31342076958.6623972401307.336771
Brazil1276546351538929.68213993441596.5323021
Bulgaria9056118049717.1268966551313.100336
Cambodia2552859473350.7216946446150.5920474
Canada204292548047866.9338067913536.6461776
Cyprus159952256158.858880051800.665537
Czechia1145574456953.5610724553106.7643565
Djibouti45237972.37100219744.90135173
Egypt157332089543.0810425832715.0875239
Georgia2152642178510.639797735408.851208
Greece17227574803055.43103707471661.114672
Hong Kong36347556646.0275528004.766444233
Iceland41326377876.823433601202.819199
India25474915190878510.91393409033182.8242777
Indonesia564023645443313.19276361788204.0875492
Israel54710549420062.5187897766224.276933
Italy368763685073561.0460367471610.8587852
Jamaica41881451714.8829734621408.45923
Japan1174815906007446.85126050796932.0131544
Kazakhstan32185543831628.63189949581694.397008
Kenya40128064041.475498570272.96442264
Kyrgyzstan10634564826.896628347160.3718091
Latvia142076530240.991866934760.6053562
Lebanon6434109336016.156769151950.4884734
Libya8460585390.8469585381215.772624
Lithuania3436151485056.3226898621277.388952
Malawi4934263902.171964768125.09201977
Malaysia1241731524165546.5327761953788.511754
Mali92864770.41208557244.411258991
Malta29741276780.22514564577.1876773
Mauritania1004221200.464775110210.2569365
Mauritius200974895458.8112734281577.631401
Mongolia15800209705662.9933292824745.768006
Montenegro345618498629.456280515502.737835
Namibia8611156244.472587344332.7736861
Nepal9380466732815.7329674920316.0918378
New Zealand348123935125.5486064271.5954806
North Macedonia474253903725.8820826612276.894799
Pakistan23416180045297.99225199929103.9787184
Panama3279166152437.924381583748.3596682
Philippines1047551410991612.71111046910943.3400713
Portugal11071762714675.01101679231088.816271
Russia1099533725802925.53145912022753.5568248
Sao Tome and Principe57118815.32223364255.1888397
Saudi Arabia13241507661142.663534068037.46390845
Senegal6055649983.291719630835.18197046
Slovenia280390787343.6720787231348.424008
Somalia450974250.61635950027.50695315
South Africa52230614521610.2360041996869.8911342
South Korea102431628336031.7451305184199.648441
Sri Lanka31760816923238214973061477.394423
Suriname137113686723.135917982316.668863
Sweden5778578801756.9710160159568.6918876
Taiwan549363393.93238550082.263675619
Trinidad and Tobago120740005428.511403374860.0700882
Turkey1189803736810843.94850427361399.061291
Ukraine1304039060708.9943466822299.9989279
United Arab Emirates5953759576176.039991083595.8313028
United States101174717460001751.913329150743039.054339
Uruguay620251384872.133485152177.8975494
Vietnam8059227265632.7898168829820.9530543
Zimbabwe974165519710.971509217164.53677208
Συμπληρωματικός πίνακας 1

Για την ανάλυση σε επίπεδο κομητείας στις ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της “White House COVID-19 Team”, τα οποία ήταν διαθέσιμα στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 (Συμπληρωματικός πίνακας 2). Εξαιρέθηκαν οι κομητείες που δεν ανέφεραν στοιχεία για το ποσοστό του πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού, οπότε προέκυψαν 2947 κομητείες για την ανάλυση. Υπολογίστηκε ο αριθμός και τα ποσοστά των νομών που παρουσίασαν αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 με βάση τα επίπεδα του ποσοστού των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων σε κάθε νομό. Η ποσοστιαία αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 υπολογίστηκε με βάση τη διαφορά των κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών και των 7 ημερών που προηγήθηκαν. Για παράδειγμα, η κομητεία του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια είχε 18.171 κρούσματα τις τελευταίες 7 ημέρες (26 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου) και 31.616 κρούσματα τις προηγούμενες 7 ημέρες (19-25 Αυγούστου), οπότε η κομητεία αυτή δεν παρουσίασε αύξηση των κρουσμάτων στο σύνολο δεδομένων.

Ευρήματα

Σε επίπεδο χώρας, δεν φαίνεται να υπάρχει διακριτή σχέση μεταξύ του ποσοστού του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως και των νέων κρουσμάτων COVID-19 τις τελευταίες 7 ημέρες (Σχήμα 1). Στην πραγματικότητα, η γραμμή τάσης υποδηλώνει μια οριακά θετική συσχέτιση, έτσι ώστε οι χώρες με υψηλότερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού να έχουν περισσότερα κρούσματα COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ με ποσοστό άνω του 60% του πληθυσμού του πλήρως εμβολιασμένου είχε τα υψηλότερα κρούσματα COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο άτομα τις τελευταίες 7 ημέρες. Η έλλειψη ουσιαστικής συσχέτισης μεταξύ του ποσοστού του πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού και των νέων κρουσμάτων COVID-19 αποδεικνύεται περαιτέρω, για παράδειγμα, από τη σύγκριση της Ισλανδίας και της Πορτογαλίας. Και οι δύο χώρες έχουν πάνω από το 75% του πληθυσμού τους πλήρως εμβολιασμένο και έχουν περισσότερα κρούσματα COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο άτομα από χώρες όπως το Βιετνάμ και η Νότια Αφρική που έχουν περίπου 10% του πληθυσμού τους πλήρως εμβολιασμένο.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 10654_2021_808_Fig1_HTML.jpg
Σχήμα 1

Σε όλες τις κομητείες των ΗΠΑ, η διάμεση τιμή των νέων κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 άτομα τις τελευταίες 7 ημέρες είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια για όλες τις κατηγορίες του ποσοστού του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένος (Σχήμα 2). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει επίσης σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των κομητειών όσον αφορά τα νέα κρούσματα COVID-19 εντός των κατηγοριών του ποσοστού του πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική ένδειξη μείωσης των κρουσμάτων COVID-19 με υψηλότερα ποσοστά πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού (Σχ. 3).

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 10654_2021_808_Fig2_HTML.jpg
Σχήμα 2
An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 10654_2021_808_Fig3_HTML.jpg
Σχήμα 3

Από τις 5 κορυφαίες κομητείες που έχουν το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένου (99,9-84,3%), το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) χαρακτηρίζει τις 4 από αυτές ως κομητείες “υψηλής” μετάδοσης. Οι κομητείες Chattahoochee (Τζόρτζια), McKinley (Νέο Μεξικό) και Arecibo (Πουέρτο Ρίκο) έχουν πάνω από το 90% του πληθυσμού τους πλήρως εμβολιασμένο, με τις τρεις να χαρακτηρίζονται ως “υψηλής” μετάδοσης. Αντίθετα, από τις 57 κομητείες που έχουν ταξινομηθεί ως κομητείες “χαμηλής” μετάδοσης από το CDC, το 26,3% έχουν ποσοστό του πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένο κάτω από 20%.

Δεδομένου ότι η πλήρης ανοσία από το εμβόλιο πιστεύεται ότι διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ευαισθησίας χρησιμοποιώντας μια καθυστέρηση 1 μήνα στο ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως για τις χώρες και τις κομητείες των ΗΠΑ. Τα παραπάνω ευρήματα της μη διακριτής συσχέτισης μεταξύ των κρουσμάτων COVID-19 και των επιπέδων των πλήρως εμβολιασμένων παρατηρήθηκαν επίσης όταν θεωρήθηκε καθυστέρηση 1 μήνα στα επίπεδα των πλήρως εμβολιασμένων (Συμπληρωματικό διάγραμμα 1, Συμπληρωματικό διάγραμμα 2).

Συμπληρωματικό διάγραμμα 1
Συμπληρωματικό διάγραμμα 2

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα για τα κρούσματα COVID-19 αφορούν επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία είναι συνάρτηση τόσο της προσφοράς (π.χ., διακύμανση των δυνατοτήτων εξέτασης ή των πρακτικών αναφοράς) όσο και της ζήτησης (π.χ., διακύμανση της απόφασης των ανθρώπων σχετικά με το πότε θα εξεταστούν).

Ερμηνεία της μελέτης

Η αποκλειστική εξάρτηση από τον εμβολιασμό ως πρωταρχική στρατηγική για τον μετριασμό της COVID-19 και των δυσμενών συνεπειών του πρέπει να επανεξεταστεί, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την παραλλαγή Delta (B.1.617.2) και την πιθανότητα μελλοντικών παραλλαγών. Μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν και άλλες φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις παράλληλα με την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού. Μια τέτοια διόρθωση της πορείας, ιδίως όσον αφορά την πολιτική αφήγηση, καθίσταται υψίστης σημασίας μετά τα αναδυόμενα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την πραγματική αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Για παράδειγμα, σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, η αποτελεσματικότητα 2 δόσεων του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) έναντι της πρόληψης της λοίμωξης COVID-19 αναφέρθηκε σε 39% , σημαντικά χαμηλότερη από την αποτελεσματικότητα του 96% που είχε ανακοινώθεί απο άλλες έρευνες. Επίσης, διαφαίνεται ότι η ανοσία που προέρχεται από το εμβόλιο Pfizer-BioNTech μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή όσο η ανοσία που αποκτάται μέσω της ανάρρωσης από τον ιό COVID-19. Έχει επίσης αναφερθεί σημαντική μείωση της ανοσίας από εμβόλια mRNA 6 μήνες μετά την ανοσοποίηση. Παρόλο που ο εμβολιασμός προσφέρει προστασία στα άτομα από σοβαρή νοσηλεία και θάνατο, το CDC ανέφερε αύξηση από 0,01 έως 9% και 0 έως 15,1% (μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2021) στα ποσοστά νοσηλειών και θανάτων, αντίστοιχα, μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων.

Follow us: