Απαγορευμένα για ανθρώπινη χρήση συστατικά στο προϊόν των BioNTech/Pfizer

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του ΕΜΑ με τίτλο “COMIRNATY (COVID-19 mRNA VACCINE) RISK MANAGEMENT PLAN” με ημερομηνία 25.11.2021, μερικά από τα συστατικά του σκευάσματος με κωδικό BNT162b2 αποτελούν τα ALC-0315 και το ALC-0159.

Το ALC-0315 ([(4-hydroxybutyl)azanediyl]di(hexane-6,1-diyl) bis(2-hexyldecanoate)) είναι ένα συνθετικό λιπίδιο. Πρόκειται για άχρωμο ελαιώδες υλικό, το οποίο αποτελεί συστατικό του εμβολίου SARS-CoV-2, BNT162b2, της BioNTech και της Pfizer. Συγκεκριμένα, είναι ένα από τα τέσσερα συστατικά που σχηματίζουν λιπιδικά νανοσωματίδια (LNPs), τα οποία ενθυλακώνουν και προστατεύουν το κατά τα άλλα εύθραυστο mRNA που είναι το δραστικό συστατικό αυτών των φαρμάκων.

Το ALC-0159 είναι ένα σύζευγμα PEG/λιπιδίου (δηλαδή λιπίδιο με PEGυλικό) σε μάζα αλυσίδας PEG περίπου 2 kilodaltons (που αντιστοιχεί σε περίπου 45-46 μονάδες οξειδίου του αιθυλενίου ανά μόριο Ν,Ν-διμυριστυλο-υδροξυοξικού οξέος). Από τη φύση του είναι μη ιοντικό επιφανειοδραστικό. Χρησιμοποιείται στο εμβόλιο mRNA SARS-CoV-2 της Pfizer-BioNTech που περιέχει το δραστικό συστατικό tozinameran.

Και τα δύο αυτά λιπίδια παρασκευάζονται και παραδίδονται στους παραγωγούς του τελικού “προϊόντος”, BioNTech και Pfizer, απο την εταιρία Echelon Biosciences με έδρα το Salt Lake City των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα του προϊόντος ALC-0315 διαβάζουμε οτι το λιπίδιο αυτό αποτελεί ένα απο τα συστατικά του BNT162b2.

Το ALC-0315 είναι ένα ιοντιζόμενο λιπίδιο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό λιπιδικών νανοσωματιδίων για τη μεταφορά RNA. Το ALC-0315 είναι ένα από τα συστατικά του εμβολίου BNT162b2 κατά του SARS-CoV-2, μαζί με το ALC-0159, το DSPC και τη χοληστερόλη. Πρόκειται για προϊόν αντιδραστηρίου, μόνο για ερευνητική χρήση.

Αντίστοιχα διαβάζουμε και για το προϊόν ALC-0159:

Το ALC-0159 είναι ένα λιπίδιο σε PEG, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό λιπιδικών νανοσωματιδίων για τη μεταφορά RNA. Το ALC-0159 είναι ένα από τα συστατικά του εμβολίου BNT162b2 κατά του SARS-CoV-2 μαζί το ALC-0315, το DSPC και τη χοληστερόλη. Πρόκειται για προϊόν αντιδραστηρίου, μόνο για ερευνητική χρήση.

Σύμφωνα με το Technical Data Sheet και των δύο προϊόντων, γίνεται αναφορά απο τον ίδιο τον κατασκευαστή οτι τα προϊόντα αυτά είναι μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και όχι για ανθρώπινη χρήση.

Η Beate Bahner, ειδικευμένος δικηγόρος για το ιατρικό δίκαιο έκανε την ακόλουθη δήλωση(με Ελληνικούς υπότιτλους):

Μπορεί κάποιος απο τον Ε.Ο.Φ, τον ΕΜΑ ή έστω κάποια αρμόδια αρχή να μας απαντήσει, πώς το συγκεκριμένο προϊόν έλαβε “έκτακτη άδεια” και χορηγείται σε εκατομμύρια ανά τον κόσμο χωρίς, βασικά του συστατικά, να έχουν πιστοποιηθεί και εξεταστεί διεξοδικά;

Ακολουθούν τα Τεχνικά Φύλλα Δεδομένων των δύο προϊόντων.

Follow us: