Οι μάσκες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τις έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και τους εφήβους λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης CO2

Είναι σχετικά εύκολο να μετρηθεί και αισθητικά κατανοητό ότι η αντίσταση στην αναπνοή και ο νεκρός χώρος των μασκών FFP2 αυξάνουν ιδιαίτερα την περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα που αναπνέουμε. Οι φανατικοί “οπαδοί της μάσκας” αρέσκονται να το αρνούνται αυτό, χωρίς όμως να παρουσιάζουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Οι αποδείξεις πλέον υπάρχουν οτι οι μάσκες έχουν σοβαρές αρνητικές βιολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο.

Μια νέα μελέτη από Γερμανούς γιατρούς και επιστήμονες ασχολείται με αυτές τις επιπτώσεις και τις μετρούμενες τιμές. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο ResearchSquare, αλλά στη συνέχεια διαγράφηκε επειδή φέρεται να αναρτήθηκε κατά λάθος. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, όπως υποστηρίζουν και οι συγγραφείς, αλλά τα σχετικά σχόλιά τους αφαιρέθηκαν. Το επιστημονικό έργο που έρχεται σε αντίθεση με τη “θρησκεία της Covid” αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκε το έργο του Γαλιλαίου από την Καθολική Εκκλησία την εποχή του σκοταδισμού.

Αλλά τώρα στο περιεχόμενο της μελέτης. Οι συγγραφείς αναζήτησαν τη βιβλιογραφία σχετικά με την έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα και τη χρήση μάσκας προσώπου. Τα δεδομένα παρατήρησης και τα πειραματικά δεδομένα είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου των μασκών ως μιας δημοφιλούς μη φαρμακευτικής παρέμβασης κατά του SARS-CoV2 στο γενικό πληθυσμό. Οι μάσκες εμποδίζουν την αναπνοή αυξάνοντας την αντίσταση και τον όγκο του νεκρού χώρου, με αποτέλεσμα την αναπνοή CO2 με κάθε ανάσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετρήθηκαν στο παρατηρητήριο Sonnblick, η συγκέντρωση του CO2 ανήλθε ήδη στα 422 ppm, δηλαδή 422 μόρια CO2 ανά εκατομμύριο μόρια αέρα, οπότε αυτό αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα CO2 περίπου 0,04 %.

Η χρήση μάσκας για περισσότερο από 5 λεπτά συνεπάγεται πιθανή χρόνια έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα από 1,41% έως 3,2% του εισπνεόμενου αέρα. Αν και η συσσώρευση είναι συνήθως εντός των ορίων βραχυπρόθεσμης έκθεσης, πρέπει να εξεταστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις με βάση πειραματικά δεδομένα.

Οι εμπειρογνώμονες τοξικότητας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έχουν θέσει όρια έκθεσης για τα υποβρύχια με γυναικεία πληρώματα στο 0,8% CO2, με βάση μελέτες σε ζώα που υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο θνησιγένειας.

Επιπλέον, πειραματικά δεδομένα σε θηλαστικά που εκτίθενται χρονίως σε 0,3% CO2 δείχνουν δυσμορφίες με μη αναστρέψιμες βλάβες στους νευρώνες και μειωμένη χωρική μάθηση που προκαλούνται από απόπτωση (θάνατο) νευρώνων στο εγκεφαλικό στέλεχος και μειωμένα επίπεδα στο αίμα του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα 1 (IGF1). Με σημαντικές επιδράσεις σε τρεις παραμέτρους μέτρησης (μορφολογικές, λειτουργικές, δείκτες), αυτή η χρόνια έκθεση σε 0,3% CO2 πρέπει να οριστεί ως τοξική. Υπάρχουν περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τη χρόνια έκθεση σε 0,3% CO2 σε έφηβα θηλαστικά που οδηγούν σε καταστροφή των νευρώνων, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης δραστηριότητας, του αυξημένου άγχους και της μειωμένης μάθησης και μνήμης. Υπάρχει δυνητικός κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων από την επιβολή εκτεταμένων απαιτήσεων κάλυψης, ιδίως για τις ευάλωτες υποομάδες.

Υπάρχουν έμμεσα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η παρατεταμένη χρήση μάσκας μπορεί να σχετίζεται με την αυξημένη θνησιγένεια που παρατηρείται σήμερα και τις μειωμένες λεκτικές-κινητικές και γενικές γνωστικές επιδόσεις των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η παρατεταμένη χρήση μάσκας σε έγκυες γυναίκες, παιδιά και εφήβους δεν έχει δοκιμαστεί και μελετηθεί διεξοδικά. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα ζώα, απαιτείται επειγόντως μια ανάλυση κινδύνου-οφέλους και είναι ανάγκη να επανεξεταστεί η απαίτηση χρήσης μάσκας με κατάλληλες προειδοποιήσεις.

Συμπεράσματα

Τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα αποτελούν σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο του λεγόμενου συνδρόμου κόπωσης που προκαλείται από μάσκα (MIES). Η σημαντική αύξηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα κατά τη χρήση μάσκας έχει αποδειχθεί επιστημονικά σε πολλές μελέτες, ειδικά για τις μάσκες FFP2, οι οποίες έχουν υψηλότερο νεκρό χώρο και αντίσταση στην αναπνοή.

Τα δεδομένα σε ζώα δείχνουν αποδεδειγμένες δυσμενείς επιπτώσεις του αυξημένου CO2 του εισπνεόμενου αέρα μακροπρόθεσμα με όρια πάνω από 0,3%, 0,5% και 0,8%. Ο κίνδυνος για τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών αρχίζει σε επίπεδα άνω του 0,3%, για τη σεξουαλική ανάπτυξη των εφήβων ανδρών σε επίπεδα άνω του 0,5% και για την εμβρυϊκή υγεία σε επίπεδα άνω του 0,8%, οδηγώντας σε μειωμένες γνωστικές επιδόσεις, χαμηλότερη γονιμότητα και θνησιγένειες.

Υπάρχουν έμμεσα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η ευρεία χρήση μάσκας μπορεί να συνδέεται με τις τρέχουσες παρατηρήσεις για σημαντική αύξηση των εμβρυικών θανάτων παγκοσμίως κατά 28% έως 33% και μείωση κατά δύο πλήρεις τυπικές αποκλίσεις των λεκτικών, κινητικών και γενικών γνωστικών επιδόσεων μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Υποθέτοντας ότι ο χρόνος είναι μια τοξικολογική μεταβλητή ισοδύναμη με τη δόση, η μακροχρόνια καθημερινή χρήση μάσκας δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, καθώς η έκθεση σε μικρότερες ημερήσιες δόσεις δεν θα διαφέρει σημαντικά από την έκθεση σε μία μόνο υψηλή δόση. Αντί να ανησυχούμε μόνο για τους πιθανούς κινδύνους μιας μελλοντικής επιβλαβούς μακροπρόθεσμης αύξησης του CO2 στην ατμόσφαιρα με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί επίσης στην τρέχουσα αύξηση του CO2 στον αέρα που αναπνέουμε, η οποία προκαλείται από τις μάσκες, με τις πολλές επιπτώσεις της.

Στο άρθρο, οι συγγραφείς επικεντρώθηκαν μόνο στο CO2, αλλά και άλλοι ρύποι στις μάσκες θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν σε μακροπρόθεσμες τοξικολογικές επιδράσεις, όπως η εισπνοή συνθετικών μικροϊνών, καρκινογόνων ενώσεων και πτητικών οργανικών ενώσεων.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αυξημένη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα του αναπνεόμενου αέρα πίσω από τη μάσκα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εκτόπιση του οξυγόνου. Σε αυτή την περίπτωση, η υποξία θα μπορούσε να παίξει ρόλο εκτός από την υπερκαπνία, η οποία θα ήταν σίγουρα πολύ σημαντική για τις δυσπλασίες (π.χ. δυσπλασίες της σπονδυλικής στήλης λόγω υποξίας).

Η γενική απαίτηση εκτεταμένης χρήσης μάσκας, ιδίως για τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες, είναι ένα μέτρο που δεν έχει δοκιμαστεί και μελετηθεί διεξοδικά. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που βρέθηκε, οι μάσκες ενέχουν ορισμένους τοξικολογικά απρόβλεπτους κινδύνους σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ασθενή αντιιική αποτελεσματικότητα των μασκών, η σημερινή συμπεριφορά των μέσων ενημέρωσης, των “ειδικών” και της πολιτικής, που επιβάλλουν με σθένος την υποχρέωση χρήσης μάσκας και για τις ευάλωτες υποομάδες, φαίνεται εξαιρετικά ανήθικη και δεν συνάδει με την υποχρέωση προστασίας των γεννημένων ή αγέννητων παιδιών από πιθανές επιβλαβείς επιδράσεις. Η τρέχουσα – η λεγόμενη “προληπτική” – προσέγγιση των υποχρεωτικών μασκών σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, και ιδίως στα σχολεία, δεν συνάδει με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι, τη Διακήρυξη της Λισαβόνας και τον Κώδικα της Νυρεμβέργης.

Για το θέμα μάσκες(για εμάς φίμωτρα που υπάρχουν απλά για να το βουλώνει ο κόσμος και να μήν μιλάει), ας ακούσουμε τι έλεγαν οι “ειδικοί” πριν από μερικούς μήνες…
Αυτοί οι “ειδικοί” έχουν αποτύχει σε όλα και συνεχίζουν να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές μας.

Βγάλτε τις μάσκες επιτέλους από τα παιδιά. Δεν μας φταίνε σε τίποτα. Αρκετά τα βασανίσαμε.

Με πληροφορίες απο τον Peter F. Meyer

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.01.2022

Follow us: