Ανάλυση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης από Ε.Υ.Ε και alarmcall

Την πιο πρόσφατη ανάλυση των τελευταίων στοιχείων απο τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) μπορείτε να τη βρείτε παρακάτω. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών στο σύστημα καταγραφής για τα 4 πειραματικά προϊόντα κατά της Covid.

Η ημερομηνία των δεδομένων είναι η 12.02.2022.

Περιληπτικά, τα δεδομένα με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις

Η Ελλάδα συνεχίζει να μην δηλώνει όλες τις παρενέργειες και οι γιατροί φαίνεται να αγνοούν ή να μήν επιθυμούν να δηλώσουν τη “κίτρινη κάρτα”, ίσως υπο το φόβο δίωξης για εγκληματική ενέργεια. Συγκριτικά με χώρες αντίστοιχου πληθυσμού ή ακόμα και με λιγότερους κατοίκους, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση.

Οι συνολικές αναφορές αγγίζουν τις 1.505.773 απο τις οποίες:

 • Θανατηφόρα 22.893
 • Δεν ανέκαμψαν 542.261
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες 24.561
 • Σε ανάκαμψη 293.069
 • Ανέκαμψαν 445.161
 • Άλλα 177.828

Στην ηλικία μεταξύ 0-17 ετών έχουμε τα εξής δεδομένα:

 • Θανατηφόρα 124
 • Δεν ανέκαμψαν 8.338
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες 234
 • Σε ανάκαμψη 5.305
 • Ανέκαμψαν 8.153
 • Άλλα 3.855

Follow us: