Ανάλυση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης από Ε.Υ.Ε και AlarmCall

Την πιο πρόσφατη ανάλυση των τελευταίων στοιχείων από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) μπορείτε να τη βρείτε παρακάτω. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών στο σύστημα καταγραφής για τα 4 πειραματικά προϊόντα κατά της Covid.

Τα δεδομένα πηγής είναι προσβάσιμα μέσω της κεντρικής σελίδας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EudraVigilance (ΕΜΑ) στην διεύθυνση: https://www.adrreports.eu/el/index.html

Άμεση πρόσβαση για κάθε σκεύασμα:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος, συνεχίζουν να μην δηλώνουν όλες τις παρενέργειες και οι γιατροί φαίνεται να αγνοούν ή να μήν επιθυμούν να δηλώσουν τη “κίτρινη κάρτα”, ίσως υπό το φόβο δίωξης για εγκληματική ενέργεια. Συγκριτικά με χώρες αντίστοιχου πληθυσμού ή ακόμα και με λιγότερους κατοίκους, η Ελλάδα και η Κύπρος κατέχουν από τις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της 26ης Φεβρουαρίου 2022.

Οι διευθύνσεις δήλωσης ανεπιθύμητων παρενεργειών είναι οι ακόλουθες:

Για Ελλάδα: https://www.kitrinikarta.gr

Για Κύπρο: https://www.phs.moh.gov.cy/yellowcard

Περιληπτικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων της 18η Φεβρουαρίου 2022 με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις

Τα συνολικά καταγεγραμμένα θανατηφόρα περιστατικά ανέρχονται στα 23.144 από τα οποία 124 καταγράφονται στις ηλικίες 0-17 ετών.

Οι συνολικές καταγεγραμμένες αναφορές μεμονωμένων περιστατικών με ανεπιθύμητες παρενέργειες ανέρχονται στα 1.3 εκατομμύρια περιστατικά, ενώ πάνω από 500,000 περιστατικά είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στα άτομα που λάβανε τα πειραματικά αυτά σκευάσματα. Δηλαδή συνολικά 39% των περιστατικών που καταγράφηκαν στην βάση Eudravigilance είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις, ενώ άγνωστο είναι πόσοι ακόμη συνάνθρωποι μας υποφέρουν από σοβαρές παρενέργειες αυτών των σκευασμάτων και δεν καταχωρήθηκαν οι περιπτώσεις τους.

Οι συνολικές αναφορές αγγίζουν τις 1.528.269 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 23.144
 • Δεν ανέκαμψαν: 550.065
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 25.081
 • Σε ανάκαμψη: 296.974
 • Ανέκαμψαν: 449.936
 • Άλλα 183.069

Στην ηλικία μεταξύ 0-17 ετών οι αναφορές αγγίζουν τις 26.850 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 124
 • Δεν ανέκαμψαν: 8.568
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 244
 • Σε ανάκαμψη: 5.449
 • Ανέκαμψαν: 8.412
 • Άλλα 4.053

Οι 10 παρενέργειες με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης φτάνουν το 71% των συνολικών περιπτώσεων

Ανεπιθύμητες παρενέργειεςΑριθμόςΠοσοστό % επί του συνόλου
Nervous system disorders652,39615.4%
Influenza like illness485,07311.4%
Musculoskeletal and connective tissue disorders471,48211.1%
Consciousness disorder402,1479.5%
Gastrointestinal disorders305,1007.2%
Skin and subcutaneous tissue disorders169,0454.0%
Infections and infestations165,1403.9%
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders148,5063.5%
Reproductive system and breast disorders110,4692.6%
Cardiac disorders106,2152.5%

Συμπληρωματικά γραφήματα

Follow us: