Ανάλυση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης από Ε.Υ.Ε και AlarmCall – 23.663 θανατηφόρα περιστατικά, 130 παιδιά ανάμεσά τους

Την πιο πρόσφατη ανάλυση των τελευταίων στοιχείων(05.03.2022) από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) μπορείτε να τη βρείτε παρακάτω. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών στο σύστημα καταγραφής για τα 4 πειραματικά προϊόντα κατά της Covid.

Τα δεδομένα πηγής είναι προσβάσιμα μέσω της κεντρικής σελίδας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EudraVigilance (ΕΜΑ) στην διεύθυνση: https://www.adrreports.eu/el/index.html

Άμεση πρόσβαση για κάθε σκεύασμα:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος, συνεχίζουν να μην δηλώνουν όλες τις παρενέργειες και οι γιατροί φαίνεται να αγνοούν ή να μήν επιθυμούν να δηλώσουν τη “κίτρινη κάρτα”, ίσως υπό το φόβο δίωξης για εγκληματική ενέργεια. Συγκριτικά με χώρες αντίστοιχου πληθυσμού ή ακόμα και με λιγότερους κατοίκους, η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της 5ης Μαρτίου 2022.

Οι διευθύνσεις δήλωσης ανεπιθύμητων παρενεργειών είναι οι ακόλουθες:

Για Ελλάδα: https://www.kitrinikarta.gr

Για Κύπρο: https://www.phs.moh.gov.cy/yellowcard

Περιληπτικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων της 5ης Μαρτίου 2022 με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις

Τα συνολικά καταγεγραμμένα θανατηφόρα περιστατικά ανέρχονται στα 23.663 από τα οποία 130 καταγράφονται στις ηλικίες 0-17 ετών.

Οι συνολικές καταγεγραμμένες αναφορές μεμονωμένων περιστατικών με ανεπιθύμητες παρενέργειες ανέρχονται στα 1.5 εκατομμύρια περιστατικά, ενώ πάνω από 600.000 περιστατικά είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στα άτομα που λάβανε τα πειραματικά αυτά σκευάσματα. Δηλαδή συνολικά 39% των περιστατικών που καταγράφηκαν στην βάση Eudravigilance είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις, ενώ άγνωστο είναι πόσοι ακόμη συνάνθρωποι μας υποφέρουν από σοβαρές παρενέργειες αυτών των σκευασμάτων και δεν καταχωρήθηκαν οι περιπτώσεις τους.

Οι συνολικές αναφορές αγγίζουν τις 1.576.710 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 23.663
 • Δεν ανέκαμψαν: 560.758
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 26.449
 • Σε ανάκαμψη: 305.338
 • Ανέκαμψαν: 460.445
 • Άλλα 193.057

Στην ηλικία μεταξύ 0-17 ετών οι αναφορές αγγίζουν τις 26.850 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 130
 • Δεν ανέκαμψαν: 8.994
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 271
 • Σε ανάκαμψη: 5.701
 • Ανέκαμψαν: 8.847
 • Άλλα 4.245

Οι παρενέργειες με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης εμφανίζονται στο επόμενο γράφημα

Συμπληρωματικά γραφήματα

Αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών ανά προϊόν και μήνα

Ανεπιθύμητες ενέργειες ανά χώρα και πληθυσμό

Συνολικές δηλωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες ανά χώρα (σε χιλιάδες)

Το αρχείο σε μορφή PDF με τα θανατηφόρα περιστατικά(και την παραπομπή στις ICSR αναφορές) θα το βρείτε εδώ-> https://eyewideopen.org/downloads/EMA_05-03-2022_Death_BP_MD_AZ_JS_.pdf

Follow us: