Υπόδειγμα “Αίτησης Ανάκλησης” προστίμου

Της Στέλλας Πατρώνα, δικηγόρος

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

(Κατ’ άρθρο 24 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άρθρο 24 παρ. 4Α εδ.β ν. 4865/2021)

Του/της: Όνομα :

Επίθετο :

Δ/νση :

Α.Δ.Τ. :

ΑΦΜ :

Email :

Π Ρ Ο Σ

1. Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10184) και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Το Υπουργείο Υγείας που εδρεύει στην Αθήνα ( Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187 ) και εκπροσωπείται νόμιμα.

K A T A

Της υπ’ αριθμ………………………………πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 του Διοικητής της ΑΑΔΕ

———————————–

Με την παρούσα, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, Ζ Η Τ Ω την ανάκληση της σε βάρος μου εκδοθείσας Πράξης ΓΙΑΤΙ η επιβολή προστίμου για μη εμβολιασμό αντίκειται (α) στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν ως απαραβίαστη αρχή τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και της προσωπικής ελευθερίας, (β) στο άρθρο 5 της Σύμβασης του Οβιέδο της 4ης Απριλίου 1997, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 2619/1998 (Α’ 132), το οποίο ορίζει ότι “επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης”.

(Τόπος)………………..ημερομηνία………………

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Κυκλοφορούν πολλά σχέδια ενστάσεων. Το συγκεκριμένο προτείνεται για τους εξής λόγους:

(α) Γιατί ασκείται ως αίτηση θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ώστε να είναι σαφές ότι διακόπτει την προθεσμία άσκησης προσφυγής στα διοικητικά δικαστηρία.

(β) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ που ασκείται προς την ΑΑΔΕ εντός 30 ημερών ΜΟΝΟ για φορολογικές διαφορές.

(γ) Δεδομένου ότι επέχει και θέση διαμαρτυρίας και απευθύνεται σε διοικητικές αρχές (όχι σε δικαστήριο) αναφέρονται μόνο οι δύο βασικοί λόγοι (αυτοί της αντισυνταγματικότητας και της αντίθεσης στη σύμβαση του Οβιέδο). Εννοείται ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι που θα μπορούσαν να αναφερθούν στην ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ωστόσο το κείμενο θα γίνει πολυσέλιδο χωρίς να εξυπηρετεί κάτι, δεδομένου ότι οι λόγοι αυτοί μπορούν να προβληθούν με την προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

 1. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ωστόσο είναι καλό να ασκηθεί εντός 60 ημερών από την ημέρα επιβολής του προστίμου, δηλαδή εντός της προθεσμίας που ισχύει για την άσκηση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια (άρθρο 66 Κ. Διοικ. Δικ.), γιατί διακόπτει την προθεσμία αυτή, η οποία αρχίζει εκ νέου μετά την κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης ή μετά την πάροδο 90 ημερών από την κατάθεσή της (που λογίζεται ως σιωπηρή απόρριψη).
  ΟΔΗΓΙΕΣ
  1. Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Αριθμός Πράξης Επιβολής Προστίμου (συνεπώς θα πρέπει να ανατρέξετε στο e-mail που σας έστειλαν).
  2. Το γνήσιο της υπογραφής καλό είναι να τεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στην περίπτωση που στείλετε την αίτηση ανάκλησης με συστημένη επιστολή.
  3. Μπορείτε να την καταθέσετε αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη ΔΟΥ της περιοχής σας και στο Υπουργείο Υγείας λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Εναλλακτικά σε περίπτωση αδυναμίας σας να την καταθέσετε ή σε περίπτωση άρνησης να την παραλάβουν μπορείτε να την αποστείλετε ως “συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής” στη διεύθυνση της ΑΑΔΕ και στη διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας
 2. Κρατάτε σε κάθε περίπτωση ένα φωτοτυπημένο αντίγραφό της (αφού την έχετε υπογράψει με το γνήσιο της υπογραφής ή χωρίς), τον αριθμό πρωτοκόλλου που την καταθέσατε ή την απόδειξη της αποστολής της ως συστημένου.

Στέλλα Πατρώνα

Δικηγόρος, Μέλος του Δικτύου Ενεργών Καταναλωτών (Δ.Ε.ΚΑ)

Πηγή: https://diktioenkat.blogspot.com/2022/03/blog-post_16.html

Follow us: