Αυστριακό δικαστήριο με ανατρεπτική απόφαση: το τεστ PCR δεν είναι κατάλληλο για διάγνωση

Στις 24 Μαρτίου εκδόθηκε μια εντυπωσιακή απόφαση με αριθμό υπόθεσης VGW-103/048/3227/2021-2, η οποία δίνει ένα ηχηρό χαστούκι στην πολιτική πανικού της κυβέρνησης Kurz. Το δικαστήριο αναφέρει σε διάφορα σημεία ότι το τεστ PCR δεν είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό της μολυσματικότητας. Η απόφαση αυτή, η οποία είναι προφανώς ορθή, απορρίπτει έμμεσα ολόκληρη την πολιτική Covid στην Αυστρία, η οποία βασίζεται σε αυτό ακριβώς το τεστ.

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Βιέννης έκανε δεκτή την προσφυγή του FPÖ κατά της απαγόρευσης της συγκέντρωσης που είχε καταχωρηθεί για τις 31 Ιανουαρίου στη Βιέννη. “Η απαγόρευση ήταν αδικαιολόγητη”, δήλωσε το δικαστικό σώμα. Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο αναφέρει, βάσει επιστημονικών μελετών, ότι οι λόγοι που επικαλείται η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Βιέννης για την απαγόρευση είναι εντελώς αβάσιμοι. Το δικαστήριο συμφωνεί με τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία “σε όλα τα σημεία” και μάλιστα υπερβαίνει κατά πολύ τα επιχειρήματα που προβάλλει το ίδιο το FPÖ. Ειδικότερα, τα κριτήρια και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του αριθμού των πασχόντων από Covid αμφισβητούνται μαζικά.

Το τεστ PCR δεν είναι κατάλληλο για διάγνωση

Επισημαίνεται ρητά ότι, ακόμη και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), “το τεστ PCR δεν είναι διαγνωστικό και επομένως δεν υποδεικνύει από μόνο του ότι ένα άτομο είναι άρρωστο ή μολυσμένο”. Ο Υπουργός Υγείας, ωστόσο, χρησιμοποιεί έναν πολύ διαφορετικό, πολύ ευρύτερο ορισμό περίπτωσης για τις ασθένειες Covid 19, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την απαγόρευση μιας συγκέντρωσης, διότι:

Εάν η Επιτροπή “ειδικών” χρησιμοποίησε τον ορισμό του Υπουργού Υγείας και όχι τον ορισμό του ΠΟΥ, τότε οποιαδήποτε διαπίστωση των αριθμών “ασθενών/μολυσμένων” είναι λανθασμένη.

Το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στις “πληροφορίες” της υγειονομικής υπηρεσίας της πόλης της Βιέννης, στις οποίες βασίστηκε η απαγόρευση από τη Διεύθυνση της Επαρχιακής Αστυνομίας της Βιέννης, “δεν υπάρχουν έγκυρες και τεκμηριωμένες δηλώσεις και διαπιστώσεις σχετικά με την εμφάνιση της επιδημίας”.

Το δικαστήριο αναφέρει:

Με βάση τους ορισμούς του Υπουργείου Υγείας, “Case Definition Covid-19” της 23.12.2020, “επιβεβαιωμένο κρούσμα” είναι:
1) κάθε άτομο με ανίχνευση ειδικού νουκλεϊκού οξέος SARS-CoV-2 (PCR test, σημείωση), ανεξάρτητα από την κλινική εκδήλωση, ή
2) κάθε άτομο με ανίχνευση ειδικού αντιγόνου SARS-CoV που πληροί τα κλινικά κριτήρια, ή
3) κάθε άτομο με ανίχνευση ειδικού αντιγόνου SARS-CoV που πληροί τα επιδημιολογικά κριτήρια.

Έτσι, κανένα από τα τρία “επιβεβαιωμένα κρούσματα” που όρισε ο Υπουργός Υγείας δεν πληροί τις προϋποθέσεις του όρου “άρρωστο/μολυσμένο άτομο” του ΠΟΥ. Η αποκλειστική στήριξη στο τεστ PCR απορρίπτεται από τον ΠΟΥ (…)

Την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Βιέννης μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.04.2022

Follow us: