Επιβεβαιώθηκε: Ανοσοδιαμεσολαβούμενη ηπατίτιδα μετά τη χρήση του προϊόντος της Moderna

Μια επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Journal of Hepatology προσθέτει στα αυξανόμενα στοιχεία ότι τα εμβόλια mRNA που χρησιμοποιούνται κατά της COVID-19 μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηπατική βλάβη. Με τίτλο “Ανοσοδιαμεσολαβούμενη ηπατίτιδα με το εμβόλιο Moderna, όχι πλέον σύμπτωση αλλά επιβεβαιωμένη”, η επιστολή – γραμμένη από τέσσερις νοσοκομειακούς γιατρούς από το Ηνωμένο Βασίλειο – συνοψίζει το ιστορικό ενός ασθενούς που έλαβε δύο δόσεις του εμβολίου. Οι γιατροί λένε ότι η περίπτωση παρέχει “πειστικές αποδείξεις” ότι η πρώτη δόση οδήγησε σε ανοσοδιαμεσολαβούμενη ηπατίτιδα, με ταχεία εμφάνιση ηπατικής βλάβης. Η δεύτερη δόση οδήγησε στην ανάπτυξη οξείας σοβαρής αυτοάνοσης ηπατίτιδας. Ο ασθενής ήταν προηγουμένως απολύτως καλά, χωρίς άλλα προβλήματα υγείας.

Η επιστολή περιγράφει πώς ο ασθενής, ένας 47χρονος Καυκάσιος άνδρας, έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου Moderna τον Απρίλιο του 2021. Παρατήρησε κακουχία και ίκτερο τρεις ημέρες αργότερα. Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, με τη χολερυθρίνη ορού του να είναι περίπου δέκα φορές υψηλότερη από το φυσιολογικό και την αμινοτρανσφεράση της αλανίνης πάνω από είκοσι φορές υψηλότερη από το φυσιολογικό. Η παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη) και η χρήση αλκοόλ αποκλείστηκαν ως πιθανές αιτίες.

Ο ίκτερος και οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας του ασθενούς είχαν βελτιωθεί στα τέλη Ιουνίου, αλλά εξακολουθούσαν να είναι παθολογικές. Στη συνέχεια του χορηγήθηκε μια δεύτερη δόση του εμβολίου Moderna στις αρχές Ιουλίου, παρά την αναφορά του ίκτερου στο κέντρο εμβολιασμού. Λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε βαθύ ίκτερο, με επίπεδο χολερυθρίνης που πλησίαζε το εικοσαπλάσιο του φυσιολογικού και πολλές άλλες ηπατικές ανωμαλίες. Οι γιατροί δήλωσαν ότι το μοτίβο της βλάβης ήταν συμβατό με οξεία ηπατίτιδα, με χαρακτηριστικά αυτοάνοσης ηπατίτιδας ή πιθανής ηπατικής βλάβης που προκλήθηκε από φάρμακο, προκαλώντας αυτοάνοση ηπατίτιδα.

Όπως επισημαίνουν οι γιατροί στην επιστολή τους, η έναρξη του ίκτερου που σχετίζεται με το εμβόλιο ήταν ασυνήθιστα γρήγορη. Είναι σημαντικό, επομένως, και όπως επίσης αναγνωρίζουν, η περίπτωση αυτή δεν είναι σχεδόν η πρώτη στην οποία τα εμβόλια COVID-19 mRNA έχουν συσχετιστεί με ηπατική βλάβη. Ακόμη και πριν από τη δημοσίευση της επιστολής τους, οι γιατροί λένε ότι τουλάχιστον επτά περιπτώσεις ανοσοδιαμεσολαβούμενης ηπατίτιδας που συνδέονται με εμβόλια mRNA είχαν ήδη αναφερθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία. Τρεις από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν το εμβόλιο Pfizer-BioNTech και τέσσερις το εμβόλιο Moderna.

Οι γιατροί λένε ότι ανέφεραν αυτό το τελευταίο περιστατικό προκειμένου να ενθαρρύνουν την επαγρύπνηση για τέτοιες αντιδράσεις, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν τα κέντρα εμβολιασμού ώστε να τις ενσωματώσουν στους ελέγχους ρουτίνας τους πριν από τη χορήγηση δεύτερων δόσεων εμβολίων mRNA. Τονίζουν ότι η μακροχρόνια παρακολούθηση των προσβεβλημένων ατόμων θα είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της πρόγνωσης αυτού του τύπου ανοσοδιαμεσολαβούμενης ηπατικής βλάβης.

Τελικά, βέβαια, είναι γεγονός ότι η ηπατική βλάβη είναι μόνο μία από τις πολλές σοβαρές παρενέργειες που έχουν αναφερθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA που χρησιμοποιούνται κατά της COVID-19. Άλλες περιλαμβάνουν πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων (θρομβοπενία), υψηλά ποσοστά σοβαρών, δυνητικά απειλητικών για τη ζωή αλλεργικών αντιδράσεων (αναφυλαξία), φλεγμονή του καρδιακού μυός (μυοκαρδίτιδα), θρόμβους αίματος (θρόμβωση), ακόμη και θάνατο.

Πριν από είκοσι τέσσερις αιώνες, ο Έλληνας γιατρός Ιπποκράτης λέγεται ότι προέτρεψε τους ιατρούς της εποχής του να “πρώτα να μην κάνετε κακό”. Ενώ στη συμβατική ιατρική η αρχή αυτή είχε ήδη περιφρονηθεί ευρέως στην προ-COVID εποχή, με την εξαιρετικά ταχεία έγκριση των εμβολίων mRNA έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί σχεδόν πλήρως. Ήρθε η ώρα για τους πολιτικούς ηγέτες και τις ιατρικές αρχές να αναστείλουν τη χρήση αυτών των πειραματικών ενέσεων, μέχρι να διεξαχθεί πλήρης και ανεξάρτητη έρευνα για τους κινδύνους τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης:26.07.2022

Follow us: