Ειδική Επιτροπή για την πανδημία της COVID-19: άγνοια και παραπληροφόρηση

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, η Επίτροπος Υγείας, Τροφίμων και Ασφάλειας Στέλλα Κυριακίδου και η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Emer Cooke αντάλλαξαν απόψεις με τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής COVI σχετικά με το πώς η Ευρώπη μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα για μελλοντικές “πανδημίες”.

Με Ελληνική μεταγλώττιση.

Η ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο επικεντρώθηκε στην παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, στον τρόπο ενίσχυσης των επενδύσεων στην Ε&Α στον τομέα της υγείας, στην ανάπτυξη του HERA, στον ρόλο του One Health, σε μια διεθνή συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση “πανδημιών”, στην προμήθεια των “εμβολίων” COVID-19, στον συντονισμό και τη συνεργασία για τη “Long COVID”, στις ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ.

Η συζήτηση με την κα Cooke επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική αξιολόγηση και αδειοδότηση των ιατρικών προϊόντων, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τη συντονισμένη προσέγγιση σε συνθήκες μετά την πανδημία, όπως τη “Long COVID” (όπως βαφτίζουν δηλαδή τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τις ενέσεις).

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/special-committee-on-covid-19-pandemic_20230327-1500-COMMITTEE-COVI
Το βίντεο βρίσκεται στο Server της Ε.Ε (που είναι στο cloud της microsoft)

Follow us: