Θνησιμότητα που σχετίζεται με το εμβόλιο για την COVID-19 στο Νότιο Ημισφαίριο

*του Dennis Rancourt*, δημοσίευση του Omnimus Prime

Αναφορά: Rancourt, D.G., Baudin, M., Hickey, J., Mercier, J. “COVID-19 vaccine-sociated mortality in the Southern Hemisphere”. CORRELATION Research in the Public Interest, 17 Σεπτεμβρίου 2023. https://correlation-canada.org/covid-19-vaccine-associated-mortality-in-the-Southern-Hemisphere/

Αυτή είναι η τελευταία μας μελέτη για τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, που δημοσιεύτηκε σήμερα. Είναι 180 σελίδες. Θα χρειαζόταν ένα χρόνο για να μορφοποιηθεί για το blog. Επομένως, εδώ είναι η περίληψη και κάποια μέρη. Κατεβάστε την πλήρη έκθεση.

Περίληψη

Μελετήθηκαν δεκαεπτά χώρες του Ισημερινού και του Νοτίου Ημισφαιρίου (Αργεντινή, Αυστραλία, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Εκουαδόρ, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Σουρινάμ, Ταϊλάνδη, Ουρουγουάη), οι οποίες περιλαμβάνουν το 9,10 % του παγκόσμιου πληθυσμού, το 10,3 % των παγκόσμιων δόσεων εμβολίου για την COVID-19 (ποσοστό εμβολιασμού 1,91 ενέσεις ανά άτομο, όλες οι ηλικίες), σχεδόν κάθε τύπο και κατασκευαστή εμβολίου για την COVID-19 και καλύπτουν 4 ηπείρους.

Στις 17 χώρες, δεν υπάρχουν αποδείξεις στη θνησιμότητα από κάθε αιτία (ACM) με χρονικά δεδομένα για οποιαδήποτε ευεργετική επίδραση των εμβολίων κατά της COVID-19. Δεν υπάρχει χρονική συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού κατά της COVID-19 και οποιασδήποτε αναλογικής μείωσης της ACM. Συμβαίνει το αντίθετο.

Και οι 17 χώρες έχουν μεταβάσεις σε καθεστώτα υψηλής ACM, τα οποία συμβαίνουν όταν αναπτύσσονται και χορηγούνται τα εμβόλια για την COVID-19. Εννέα από τις 17 χώρες δεν έχουν ανιχνεύσιμη υπερβάλλουσα ACM σε διάστημα περίπου ενός έτους μετά την κήρυξη της πανδημίας στις 11 Μαρτίου 2020 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έως ότου κυκλοφορήσουν τα εμβόλια (Αυστραλία, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Παραγουάη , Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σουρινάμ, Ταϊλάνδη, Ουρουγουάη).

Πρωτοφανείς αιχμές στην ACM σημειώνονται το καλοκαίρι (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) του 2022 στο νότιο ημισφαίριο και σε χώρες με γεωγραφικό πλάτος ισημερινού, οι οποίες είναι σύγχρονες ή προηγούνται άμεσα ταχείες δόσεις εμβολίων για την COVID-19 (3η ή 4η δόση). Το φαινόμενο αυτό είναι παρόν σε κάθε περίπτωση με επαρκή στοιχεία θνησιμότητας (15 χώρες). Δύο από τις χώρες που μελετήθηκαν έχουν ανεπαρκή στοιχεία θνησιμότητας τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2022 (Αργεντινή και Σουρινάμ).

Λεπτομερή δεδομένα θνησιμότητας και εμβολιασμού για τη Χιλή και το Περού επιτρέπουν την επίλυση ανά ηλικία και ανά αριθμό δόσης. Είναι απίθανο ότι οι παρατηρούμενες αιχμές στη θνησιμότητα από κάθε αιτία τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2022 (και επιπλέον: Ιούλιος-Αύγουστος 2021, Χιλή, Ιούλιος-Αύγουστος 2022, Περού), σε κάθε μία από τις δύο χώρες και σε κάθε ηλικιακή ομάδα ηλικιωμένων, θα μπορούσαν να οφείλονται σε οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από τη χρονικά σχετιζόμενη ταχεία διάθεση ενισχυτικών δόσεων εμβολίων για την COVID-19. Ομοίως, είναι απίθανο οι μεταβάσεις σε καθεστώτα υψηλής ACM, που συμπίπτουν με την κυκλοφορία και τη συνεχή χορήγηση των εμβολίων για την COVID-19 και στις 17 χώρες του Νοτίου Ημισφαιρίου και του ισημερινού γεωγραφικού πλάτους, να οφείλονται σε οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από τα εμβόλια.

Ο συγχρονισμός μεταξύ των πολλών αιχμών στην ACM (σε 17 χώρες, σε 4 ηπείρους, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ηλικιωμένων, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές) και της σχετικά ταχείας διάθεσης αναμνηστικών δόσεων επιτρέπει αυτό το σταθερό συμπέρασμα σχετικά με την αιτιότητα και την ακριβή ποσοτικοποίηση της τοξικότητας του εμβολίου για την COVID-19.

Το ποσοστό θνησιμότητας όλων των ηλικιών από δόσεις εμβολίου (vDFR), το οποίο είναι η αναλογία των θανάτων που συμπεράναμε πως προκαλούνται από το εμβόλιο προς τις δόσεις των εμβολίων που χορηγούνται σε έναν πληθυσμό, υπολογίζεται ποσοτικά για την αιχμή της ACM του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ώστε να πέσει στο εύρος 0,02% (Νέα Ζηλανδία) έως 0,20% (Ουρουγουάη). Στη Χιλή και το Περού, το vDFR αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία (διπλασιάζεται περίπου κάθε 4 χρόνια) και είναι μεγαλύτερο για τις πιο πρόσφατες αναμνηστικές δόσεις, φθάνοντας περίπου το 5% στις ηλικιακές ομάδες 90+ ετών (1 θάνατος ανά 20 ενέσεις 4ης δόσης). Παρουσιάζονται συγκρίσιμα αποτελέσματα για το βόρειο ημισφαίριο, όπως βρέθηκαν σε προηγούμενα άρθρα (Ινδία, Ισραήλ, ΗΠΑ).

Ποσοτικοποιούμε το συνολικό vDFR όλων των ηλικιών για τις 17 χώρες σε (0,126 ± 0,004)%, που θα συνεπαγόταν 17,0 ± 0,5 εκατομμύρια θανάτους από εμβόλια COVID-19 παγκοσμίως, από 13,50 δισεκατομμύρια δόσεις έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2023. Αυτό θα αντιστοιχούσε σε μαζικό ιατρογενές συμβάν που σκότωσε (0,213 ± 0,006)% του παγκόσμιου πληθυσμού (1 θάνατος ανά 470 ζωντανά άτομα, σε λιγότερο από 3 χρόνια) και δεν απέτρεψε μετρήσιμα οποιουσδήποτε θανάτους.

Ο συνολικός κίνδυνος θανάτου που προκαλείται από την ένεση με τα εμβόλια για την COVID-19 σε πραγματικούς πληθυσμούς και προκύπτει από την υπερβάλλουσα θνησιμότητα από κάθε αιτία και τη συγχρονικότητά της με την κυκλοφορία των εμβολίων, είναι παγκοσμίως διάχυτος και πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αναφέρεται στις κλινικές δοκιμές, την παρακολούθηση ανεπιθύμητων ενεργειών και τα στατιστικά στοιχεία αιτιών θανάτου από πιστοποιητικά θανάτου, κατά 3 τάξεις μεγέθους (1.000 φορές μεγαλύτερη).

Η μεγάλη εξάρτηση από την ηλικία και οι μεγάλες τιμές του vDFR που ποσοτικοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη 17 χωρών σε 4 ηπείρους, χρησιμοποιώντας όλους τους κύριους τύπους και κατασκευαστές εμβολίων για την COVID-19, θα πρέπει να παρακινήσουν τις κυβερνήσεις να τερματίσουν αμέσως την αβάσιμη πολιτική δημόσιας υγείας που δίνει προτεραιότητα στους ηλικιωμένους κατοίκους για ένεση με εμβόλια για την COVID-19, μέχρι να γίνουν έγκυρες αναλύσεις κινδύνου-οφέλους.

[δείτε Αποτελέσματα και Συζήτηση…]

7. Συμπέρασμα

7.1 Αποδεδειγμένη αιτιότητα

Οι 17 χώρες που μελετήθηκαν (Αργεντινή, Αυστραλία, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Εκουαδόρ, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Σουρινάμ, Ταϊλάνδη, Ουρουγουάη) αποτελούν το 9,10 % του παγκόσμιου πληθυσμού, το 10,3 % των παγκόσμιων δόσεων εμβολίων για την COVID-19 (ποσοστό εμβολιασμού 1,91 ενέσεις ανά άτομο, για όλες τις ηλικίες), σχεδόν κάθε τύπο και κατασκευαστή εμβολίου για την COVID-19 και καλύπτουν 4 ηπείρους.

Οι επιστημονικές δοκιμές για την αιτιότητα ικανοποιούνται επαρκώς, όπως αποδεικνύεται εκτενώς σε αυτές τις ενότητες της παρούσας μελέτης:

  • Τα εμβόλια κατά της COVID-19 μπορούν να προκαλέσουν θάνατο
  • Απουσία υπερβάλλουσας θνησιμότητας μέχρι να κυκλοφορήσουν τα εμβόλια για την COVID-19
  • Τα εμβόλια κατά της COVID-19 δεν έσωσαν ζωές και φαίνεται να είναι θανατηφόροι τοξικοί παράγοντες
  • Ισχυρά στοιχεία για αιτιώδη συσχέτιση και θανατηφόρα τοξικότητα του εμβολίου
  • Η αιτιότητα στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα αποδεικνύεται επαρκώς
  • Αξιολόγηση άλλων ερμηνειών της αιτίας της υπερβάλλουσας θνησιμότητας
  • Επιπτώσεις σχετικά με την εξάρτηση από την ηλικία της θανατηφόρας τοξικότητας των εμβολίων για την COVID-19

Επίσης, δεν υπάρχουν γνωστά γεγονότα που να διαψεύδουν την συναγόμενη και ποσοτική αιτιώδη σχέση μεταξύ των παρατηρούμενων υπερβολικών αιχμών της ACM και των χρονικά συσχετισμένων εμβολίων και αναμνηστικών δόσεων για την COVID-19.

7.2 Η πραγματική θνησιμότητα από τα εμβόλια είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει εσφαλμένα από ελαττωματικά δεδομένα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αιχμές στην υπερβάλλουσα ACM προκαλούνται από τους εμβολιασμούς για την COVID-19, με μέση θανατηφόρα τοξικότητα όλων των ηλικιών από ένεση, το ποσοστό vDFR = (0,126 ± 0,004)%, ή περίπου 1 θάνατος ανά 800 ενέσεις, που είναι λογικό να αναμένεται να είναι παγκοσμίως αντιπροσωπευτικό.

Αυτός είναι ένας συγκλονιστικός αριθμός, σε σύγκριση με αυτό που πιστεύεται γενικά για τα παραδοσιακά εμβόλια, που είναι περίπου μία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ανά εκατομμύριο (Malhotra, 2023). Είναι τρεις τάξεις μεγέθους (χίλιες φορές) μεγαλύτερος.

Σε αντίθεση με αυτόν τον μεγάλο αριθμό από τα δεδομένα της ACM, οι αποτελεσματικές τιμές του vDFR όλων των ηλικιών που συνάγονται από άλλες πηγές — τον μικρό αριθμό επιβεβαιώσεων αυτοψίας, την παρακολούθηση των θανάτων από αρνητικές επιπτώσεις, τον μικρό αριθμό εθνικών πληρωμών για αποζημίωση για θανάτους από τραυματισμούς λόγω εμβολίου, τις αναφορές κλινικών δοκιμών του φαρμακευτικού κλάδου και τα πιστοποιητικά θανάτου και τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία αιτιών θανάτου που αναφέρονται από την κυβέρνηση – για τα εμβόλια για την COVID-19 είναι σημαντικά μικρότερα και πάλι κατά τάξεις μεγέθους.

Επομένως, συμπεραίνουμε με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι η παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, οι αναφορές κλινικών δοκιμών και τα στατιστικά στοιχεία των πιστοποιητικών θανάτου υποτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη θανατηφόρα τοξικότητα των ενέσεων.

Το μεγάλο χάσμα μεταξύ των εσφαλμένα συναγόμενων και των πραγματικών τιμών του vDFR σε επίπεδο πληθυσμού πιθανότατα συμβαίνει λόγω της συστηματικής αποφυγής της αποδοχής των ενέσεων ως πιθανής αιτίας θανάτου σε ευπαθείς και ευάλωτους ασθενείς. Για παράδειγμα, η αιτία θανάτου θα αποδοθεί σε συγκεκριμένες βλάβες οργάνων ή συστημάτων, χωρίς αναφορά στο εμβόλιο, ακόμα κι αν η ένεση ήταν πρόσφατη και ο ασθενής ήταν προηγουμένως σταθερός.

Το μετρημένο vDFR όλων των ηλικιών (0,126 ± 0,004)% υποδηλώνει ότι 17,0 ± 0,5 εκατομμύρια θάνατοι από εμβόλια για την COVID-19 θα είχαν σημειωθεί παγκοσμίως, έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2023. Φαίνεται ότι η παγκόσμια εκστρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19 ήταν στην πραγματικότητα μαζικό ιατρογενές συμβάν που σκότωσε (0,213 ± 0,006)% του παγκόσμιου πληθυσμού (1 θάνατος ανά 470 ζωντανά άτομα, σε λιγότερο από 3 χρόνια) και δεν απέτρεψε μετρήσιμα οποιουσδήποτε θανάτους.

7.3 Η πολιτική προτεραιότητας των ηλικιωμένων κατοίκων για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 πρέπει να τερματιστεί

Τα λεπτομερή δεδομένα ηλικιών και διακρίσεων ανάλογα με τη δόση για τη Χιλή και το Περού επιτρέπουν άνευ προηγουμένου βεβαιότητα στην ποσοτικοποίηση της εξάρτησης από την ηλικία της θανατηφόρας τοξικότητας από τα εμβόλια για την COVID-19. Ο κίνδυνος θανάτου ανά ένεση (vDFR) αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία, για ηλικίες άνω των 60 ετών, διπλασιάζεται περίπου κάθε 4 χρόνια σε ηλικία και φτάνει σε τιμές περίπου 5% για ηλικίες 90+ ετών που υποβάλλονται στην 4η δόση (2η ενισχυτική). Ποσοστό vDFR = 5% αντιστοιχεί σε 1 θάνατο ανά 20 ενέσεις της 4ης δόσης για ηλικίες άνω των 90 ετών.

Αυτές οι τιμές vDFR είναι συνεπείς με όλες τις προηγούμενες αξιολογήσεις που βασίζονται στην ACM:

  • 1% (1 θάνατος ανά 100 ενέσεις) (ονομαστικά όλες οι ηλικίες) στην Ινδία (Rancourt, 2022)
  • 0,55% (1 θάνατος ανά 180 ενέσεις) για 80+ ετών στο Ισραήλ (Rancourt et al., 2023, ο Πίνακας 2)
  • 0,93% (1 θάνατος ανά 110 ενέσεις) για 85+ ετών στην Αυστραλία (Rancourt et al., 2023, ο Πίνακας 1)

Η ηλικιακή εξάρτηση του vDFR σε επίπεδο πληθυσμού (διπλασιάζεται κάθε 4 χρόνια σε ηλικία) και το μεγάλο του μέγεθος θα πρέπει να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αμέσως μια απόλυτη παύση στην αβάσιμη πολιτική δημόσιας υγείας που δίνει προτεραιότητα στους ηλικιωμένους για ένεση με εμβόλια για την COVID-19, έως ότου έγκυρες αναλύσεις κινδύνου-οφέλους γίνουν και δημοσιοποιηθούν. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα εμβόλια της εποχικής γρίπης.

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση.


Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.09.2023

Ακολουθήστε μας στο Telegramhttps://t.me/corona_Greece

Follow us: