Προστασία του Συντάγματος και Δημοκρατία: Γ.Κασιμάτης, Π. Αποστολόπουλος

«Κάθε Έλληνας πολίτης ευθύνεται, δικαιούται και υποχρεουται νά προστατεύει το Σύνταγμα και την Δημοκρατία».

19 Φεβρουαρίου 2021-Στήν συζήτηση συμμετέχουν μεταξύ ἄλλων νομικων και ο Συνταγματολόγος και καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κασιμάτης, ο οποίος παρουσίασε την τελευταία του εργασία με τίτλο: Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 § 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η συζήτηση αυτή στοχεύει στην διατύπωση πορίσματος και προτάσεων που θα απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες πολίτες προκειμένου να δράσουν και να ελευθερώσουν την Ελλάδα.

Follow us: