Η επιστολή μας προς την “Κλίμακα” για στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των αυτοκτονιών και την γενική κατάσταση της ψυχικής υγείας στη χώρα

Στοιχεία Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών

central@klimaka.org.gr
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι της ¨Κλίμακας” ,

Η πληροφόρηση και λήψη γνώσης εγγράφων του Δημοσίου έχουν θεμελιώδη σημασία για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαφανή λειτουργία της Διοίκησης καθώς και για την ενάσκηση από τους πολίτες βασικών τους δικαιωμάτων. Για τους λόγους αυτούς το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τον καθένα το δικαίωμα του πληροφορείν καθώς και το ειδικότερο δικαίωμα της έγγραφης αναφοράς προς τις αρχές και της λήψης γνώσης εγγράφων του Δημοσίου. Επιπλέον, καθιερώνει τη σύστοιχη υποχρέωση του κράτους σε απάντηση αλλά και ειδική χρηματική ικανοποίηση στην περίπτωση καθυστέρησης (άρθρα 5Α και 10 του Συντάγματος).

Στα πλαίσια αυτά κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί και να λάβει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου του Δημοσίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν2690/ 1999 ΚΔΔ οι δημόσιες υπηρεσίες,ΟΤΑ,ΝΠΔΔ ( νοείται επίσης και κάθε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχει αγαθά ζωτικής σημασίας-βλ. Γνωμ. ΝΣΚ 121/2002), οφείλουν να απαντούν εντός 50 ημερών.Για τις υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά 10 ακόμα ημέρες.

Δυστυχώς, παρόλο που η ψυχική υγεία  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας κοινωνίας, παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα(απο το ξέσπασμα της επιδημίας) οτι δέν γίνεται καμία αναφορά τους τελευταίους μήνες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, πόσο μάλλον φαίνεται οτι, η  σχετική έρευνα και συλλογή στατιστικών στη χώρα μας(και όχι μόνο) έχει σταματήσει.

Λαμβάνοντας υπόψιν οτι:

-Ο ΠΟΥ έχει να ανακοινώσει απο το 2017 τα στοιχεία για τον αριθμό των αυτοκτονιών (ή και των αυτοτραυματισμών) που συμβαίνουν. ( http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mental_health/suicide_rates/atlas.html ) και γενικά δέν φαίνεται να τον αφορά και τόσο το θέμα

-Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποίησε τα τελευταία στοιχεία για τις αυτοκτονίες το 2018

-Οι τελευταίες σας δημοσιεύσεις ( klimaka.org.gr και suicide-help.gr )  αφορούν τον Ιούνιο του 2020. https://www.klimaka.org.gr/paratiritirio-aftoktonion-iounios-2020/

και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας, ζητάμε:

-Να μας δημοσιεύσετε τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των αυτοκτονιών καθώς και λοιπά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ψυχική υγεία στην Ελληνική επικράτεια (κλήσεις στον αριθμό 1018, αύξηση ή μείωση των ανθρώπων ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας που χρήζουν βοήθειας κλπ) απο τον Ιούλιο του 2020 μέχρι και σήμερα.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν.

Μετα τιμής και εκ μέρους των Ε.Υ.Ε

Follow us: