Τα αποτελέσματα μετρήσεων δείχνουν: Οι μάσκες βλάπτουν πάρα πολύ σοβαρά τα παιδιά

Σε αντίθεση με τα πολλαπλά επιστημονικά στοιχεία, τα παιδιά υποχρεώθηκαν και υποχρεώνονται να φορούν μάσκες για ώρες. Πρέπει να είναι σαφές σε κάθε σκεπτόμενο άτομο ότι τα παιδιά με τους μικρότερους πνεύμονές τους δεν τροφοδοτούνται επαρκώς με οξυγόνο μέσω του νεκρού χώρου της μάσκας και εκτίθενται σε αυξημένες συγκεντρώσεις CO2. Οι αρνητικές συνέπειες είναι σαφής κίνδυνος για την ευημερία των παιδιών.

Μια μελέτη των Harald Walach, Ronald Weikl και Juliane Prentice που μόλις δημοσιεύθηκε (30 Ιουνίου 2021) στο JAMA Pediatric αναφέρει τη μέτρηση της αύξησης της περιεκτικότητας του αέρα σε διοξείδιο του άνθρακα ακόμη και με τη σύντομη χρήση μάσκας. Οι μετρήσεις έγιναν σε παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών, με μέση ηλικία 10,7 έτη. Στη μελέτη συμμετείχαν 20 κορίτσια και 25 αγόρια. Το κανονικό επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα σε εξωτερικούς χώρους είναι περίπου 0,04 τοις εκατό κατ’ όγκο (δηλαδή 400 ppm). Σύμφωνα για παράδειγμα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, για τους κλειστούς χώρους ισχύει όριο 0,2% κατ’ όγκο ή 2000 ppm- οτιδήποτε πάνω από αυτό είναι μή αποδεκτό.

Δραστικά αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στον αναπνεόμενο αέρα

Η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε στον εισπνεόμενο αέρα με και χωρίς δύο τύπους ρινικών και στοματικών μασκών προσώπου σε μια καλά ελεγχόμενη, εξισορροπημένη, βραχυπρόθεσμη πειραματική μελέτη σε εθελοντές παιδιά με καλή υγεία. Πραγματοποιήθηκε συνεχής μέτρηση 3 λεπτών για τα βασικά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα χωρίς μάσκα προσώπου. Επιτράπηκε μέτρηση 9 λεπτών για κάθε τύπο μάσκας: 3 λεπτά για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στο συνδυασμένο εισπνεόμενο και εκπνεόμενο αέρα, 3 λεπτά για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα κατά την εισπνοή και 3 λεπτά για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα κατά την εκπνοή. Επομένως, πρόκειται για μια πολύ σύντομη έκθεση σε αυτές τις συνθήκες, πολύ μικρότερη σε κάθε περίπτωση από οτιδήποτε αναγκάζονται τα παιδιά να κάνουν στην τάξη ή σε άλλες περιπτώσεις.

Οι μέσες τιμές που προέκυψαν ήταν μεταξύ 13.120 και 13.910 ppm διοξειδίου του άνθρακα στον εισπνεόμενο αέρα υπό χειρουργικές μάσκες και μάσκες FFP2, δηλαδή 6 φορές πάνω από την τιμή που θεωρείται ήδη ως μη αποδεκτή από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γερμανίας. Η τιμή αυτή επιτεύχθηκε μετά από 3 λεπτά μέτρησης. Υπό κανονικές συνθήκες στα σχολεία, τα παιδιά φορούν τέτοιες μάσκες για 270 λεπτά κατά μέσο όρο. Η τιμή με τη χαμηλότερη τιμή διοξειδίου του άνθρακα σε ένα παιδί ήταν τρεις φορές υψηλότερη από την οριακή τιμή του 0,2% κατ’ όγκο. Τα μικρότερα παιδιά είχαν τις υψηλότερες τιμές, με ένα 7χρονο παιδί να έχει τιμή διοξειδίου του άνθρακα 25.000 ppm.

Μαζική και μακροχρόνια ζημία λόγω της συνεχούς χρήσης μάσκας

Τα περισσότερα από τα παράπονα που ανέφεραν τα παιδιά σε διάφορες άλλες μελέτες μπορούν να κατανοηθούν ως συνέπειες της αυξημένης περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στον εισπνεόμενο αέρα. Αυτό οφείλεται στον νεκρό όγκο των μασκών, ο οποίος συγκεντρώνει το εκπνεόμενο διοξείδιο του άνθρακα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα αναμιγνύεται με τον καθαρό αέρα και αυξάνει την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα του εισπνεόμενου αέρα κάτω από τη μάσκα, η οποία ήταν πιο έντονη στα μικρότερα παιδιά στη συγκεκριμένη μελέτη.

Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε βλάβες που οφείλονται στην υπερκαπνία. Μια πρόσφατη ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα, όπως αναφέρθηκε, ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για δυσμενείς επιπτώσεις από τη χρήση τέτοιων μασκών. Οι συγγραφείς προτείνουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σταθμίσουν κατάλληλα τα αδιάσειστα στοιχεία που παρέχουν αυτές οι πειραματικές μετρήσεις, οι οποίες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αναγκάζονται να φορούν μάσκες προσώπου.

Σε απλή μετάφραση, αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί και οι ιολόγοι προκάλεσαν μακροχρόνιες, ισόβιες βλάβες αναγκάζοντας τα παιδιά να φορούν μάσκες. Δεδομένου ότι μελέτες απέδειξαν πρόσφατα για άλλη μια φορά ότι τα παιδιά όχι μόνο δεν είναι φορείς των ιών, αλλά ότι η συμβίωση με αυτά έχει στην πραγματικότητα προστατευτική επίδραση στους ενήλικες, η ζημία που προκαλείται από αυτό το μέτρο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την επιστημονική γνώση, είναι ανυπολόγιστων διαστάσεων.

Follow us: