Μελέτη: Η επιδημιολογική επίπτωση του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί με COVID-19 αυξάνεται

Του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Greifswald, Ινστιτούτο Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής

Τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού COVID-19 αναμενόταν να μειώσουν τη μετάδοση του SARS-CoV-2 στους πληθυσμούς, μειώνοντας τον αριθμό των πιθανών πηγών μετάδοσης και, ως εκ τούτου, να μειώσουν το φορτίο της νόσου COVID-19. Πρόσφατα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι η επιδημιολογική επίπτωση των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με COVID-19 αυξάνεται.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά δευτερογενών προσβολών μεταξύ οικιακών επαφών που εκτέθηκαν σε πλήρως εμβολιασμένα κρούσματα του δείγματος ήταν παρόμοια με τα ποσοστά οικιακών επαφών που εκτέθηκαν σε μη εμβολιασμένα κρούσματα του δείγματος (25% για εμβολιασμένους έναντι 23% για μη εμβολιασμένους). 12 από τις 31 λοιμώξεις σε πλήρως εμβολιασμένες οικιακές επαφές (39%) προέκυψαν από πλήρως εμβολιασμένα επιδημιολογικά συνδεδεμένα κρούσματα απο το δείγμα. Το μέγιστο ιικό φορτίο δεν διέφερε ανάλογα με την κατάσταση εμβολιασμού ή τον τύπο παραλλαγής [1].

Στη Γερμανία, το ποσοστό των συμπτωματικών κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων (“breakthrough infections”) αναφέρεται εβδομαδιαία από τις 21 Ιουλίου 2021 και ήταν 16,9% εκείνη την ημέρα μεταξύ ασθενών ηλικίας 60 ετών και άνω [2].Το ποσοστό αυτό αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και ήταν 58,9% στις 27 Οκτωβρίου 2021 (Σχήμα 1) παρέχοντας σαφή στοιχεία για την αυξανόμενη σημασία των πλήρως εμβολιασμένων ως πιθανή πηγή μετάδοσης.

Σχήμα 1

Μια παρόμοια κατάσταση περιγράφηκε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ της 39ης και της 42ης εβδομάδας, αναφέρθηκαν συνολικά 100.160 κρούσματα COVID-19 μεταξύ πολιτών ηλικίας 60 ετών και άνω.
89.821 εμφανίστηκαν μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων (89,7%), 3.395 μεταξύ των ανεμβολίαστων (3,4%) [3]. Μία εβδομάδα πριν, το ποσοστό κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 ήταν υψηλότερο μεταξύ της υποομάδας των εμβολιασμένων σε σύγκριση με την υποομάδα των ανεμβολίαστων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 30 ετών και άνω.

Στο Ισραήλ αναφέρθηκε μια νοσοκομειακή επιδημία στην οποία συμμετείχαν 16 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 23 εκτεθειμένοι ασθενείς και δύο μέλη οικογενειών. Η “πηγή” ήταν ένας πλήρως εμβολιασμένος ασθενής με COVID-19. Το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 96,2% μεταξύ όλων των εκτεθειμένων ατόμων (151 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και 97 ασθενείς). Δεκατέσσερις πλήρως εμβολιασμένοι ασθενείς νόσησαν σοβαρά ή πέθαναν, οι δύο ανεμβολίαστοι ασθενείς εμφάνισαν ήπια νόσο [4].

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) χαρακτηρίζουν τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες κομητείες με το υψηλότερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού (99,9-84,3%) ως κομητείες “υψηλής” μετάδοσης [5].

Πολλοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων υποθέτουν ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να αποκλειστούν ως πηγή μετάδοσης. Φαίνεται ότι είναι μεγάλη αμέλεια να αγνοείται ο εμβολιασμένος πληθυσμός ως πιθανή και σχετική πηγή μετάδοσης όταν αποφασίζονται μέτρα ελέγχου της δημόσιας υγείας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2021

Follow us: