Το 99,9987% των ατόμων κάτω των 20 ετών επιβιώνει από την Covid, σύμφωνα με μελέτη – και το 97,1% των ηλικιωμένων επίσης

Πόσο θανατηφόρος είναι η COVID-19; Στις αρχές του περασμένου έτους ο γνωστός επιδημιολόγος καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης δημοσίευσε μια ανάλυση των μελετών ορολογικού επιπολασμού (αντισωμάτων) από το 2020, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό θνησιμότητας της λοίμωξης (IFR) της COVID-19 – το ποσοστό των μολυσμένων που πεθαίνουν – ήταν περίπου 0,15% παγκοσμίως. Διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή, έως 0,3%-0,4% στην Ευρώπη και την Αμερική και έως 0,05% στην Αφρική και την Ασία.

Ο καθηγητής Ιωαννίδης δημοσίευσε τώρα μια επικαιροποίηση, χρησιμοποιώντας πρόσθετες μελέτες επιπολασμού, αν και εξακολουθεί να βασίζεται σε δεδομένα του 2020, καθώς “οι IFRs το 2021 μπορεί να επηρεαστούν περαιτέρω από την ευρεία εφαρμογή εμβολιασμών που μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας και από άλλες εξελίξεις (νέες παραλλαγές και καλύτερη θεραπεία)”. Η νέα μελέτη εστιάζει ιδιαίτερα στην IFR στους ηλικιωμένους, αλλά περιλαμβάνει επίσης εκτιμήσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες, αν και όχι μια νέα συνολική εκτίμηση.

Από την ανάλυση 25 ερευνών επιπολασμού(seroprevalence) σε 14 χώρες, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο συνάδελφός του διαπίστωσαν ότι το IFR κυμαίνεται από 0,0013% στις ηλικίες κάτω των 20 ετών (περίπου ένας στους 100.000) έως 0,65% στις ηλικίες άνω των 60 ετών. Για τα άτομα άνω των 70 ετών που δεν βρίσκονταν σε οίκο ευγηρίας ήταν 2,9%, ενώ αυξήθηκε σε 4,9% για όλους τους άνω των 70 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για τους ηλικιωμένους, πάνω από το 95% των ατόμων που μολύνονται επιβιώνουν – 97,1% όταν λαμβάνονται υπόψη όσοι δεν βρίσκονται σε οίκο ευγηρίας. Για τους νεότερους ανθρώπους ο κίνδυνος θνησιμότητας είναι τάξεις μεγέθους μικρότερος, με το 99,9987% των ατόμων κάτω των 20 ετών να επιβιώνει από μια προσβολή από τον ιό. Αυτά τα ποσοστά επιβίωσης περιλαμβάνουν άτομα με υποκείμενες παθήσεις, οπότε για τους υγιείς τα ποσοστά θα είναι και πάλι υψηλότερα (και τα ποσοστά θνησιμότητας χαμηλότερα).

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι εάν επιτρέψετε την εξασθένιση των αντισωμάτων κατά 5% ανά μήνα στους ηλικιωμένους, τότε η IFR μειώνεται στο 2,4% για τους κατοίκους που δεν είναι τρόφιμοι γηροκομείου και στο 4% για όλους τους ηλικιωμένους. Προσθέτουν ότι η IFR ποικίλλει μεταξύ των χωρών και η διακύμανση αυτή συσχετίζεται με το ποσοστό των ηλικιωμένων που είναι άνω των 85 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος της διαφοράς μπορεί να οφείλεται στην ηλικία του πληθυσμού.

Ποσοστά θνησιμότητας λοιμώξεων (IFRs) σε ηλικιωμένους, διορθωμένα για μη μετρημένους τύπους αντισωμάτων. (Α) Τα IFRs των χωρών στους ηλικιωμένους που ζουν στην κοινότητα και στους ηλικιωμένους συνολικά. (Β) IFRs σε ηλικιωμένους που ζουν στην κοινότητα με 95% διαστήματα αξιοπιστίας με βάση τις επιμέρους εκτιμήσεις του επιπολασμού και την αβεβαιότητά τους.
Ποσοστά θνησιμότητας της λοίμωξης σε νεότερες ηλικιακές ομάδες που προκύπτουν από τις μελέτες ορολογικού επιπολασμού που συμπεριλήφθηκαν. Σημειώστε τη λογαριθμική κλίμακα – οι ευθείες γραμμές υποδηλώνουν εκθετική αύξηση, δηλαδή διπλασιασμό με κάθε λίγα χρόνια μεγαλύτερης ηλικίας

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η IFR της COVID-19 είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Οι συγγραφείς συζητούν διάφορους περιορισμούς της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των αμφιβολιών σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων για τους θανάτους από την Ινδία.

Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι η Covid είναι μια ήπια νόσος σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μια μικρή μειοψηφία. Με την Omicron να μειώνει πλέον τη σοβαρότητα αρκετές φορές περαιτέρω, ακόμη και οι φανατικοί υποστηρικτές του lockdown θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεχθούν ότι ο ιός αυτός βρίσκεται πολύ κάτω από ένα επίπεδο όπου οι περιορισμοί είναι δικαιολογημένοι.

Follow us: