Ανάλυση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης από Ε.Υ.Ε και AlarmCall – 24.099 θανατηφόρα περιστατικά, 139 παιδιά ανάμεσά τους

Την πιο πρόσφατη ανάλυση των τελευταίων στοιχείων(18.03.2022) από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) μπορείτε να τη βρείτε παρακάτω. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών στο σύστημα καταγραφής για τα 4 πειραματικά προϊόντα κατά της Covid.

Τα δεδομένα πηγής είναι προσβάσιμα μέσω της κεντρικής σελίδας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EudraVigilance (ΕΜΑ) στην διεύθυνση: https://www.adrreports.eu/el/index.html

Άμεση πρόσβαση για κάθε σκεύασμα:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος, συνεχίζουν να μην δηλώνουν όλες τις παρενέργειες και οι γιατροί φαίνεται να αγνοούν ή να μήν επιθυμούν να δηλώσουν τη “κίτρινη κάρτα”, ίσως υπό το φόβο δίωξης για εγκληματική ενέργεια. Συγκριτικά με χώρες αντίστοιχου πληθυσμού ή ακόμα και με λιγότερους κατοίκους, η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της 18ης Μαρτίου 2022.

Οι διευθύνσεις δήλωσης ανεπιθύμητων παρενεργειών είναι οι ακόλουθες:

Για Ελλάδα: https://www.kitrinikarta.gr

Για Κύπρο: https://www.phs.moh.gov.cy/yellowcard

Περιληπτικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων της 18ης Μαρτίου 2022 με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις

Τα συνολικά καταγεγραμμένα θανατηφόρα περιστατικά ανέρχονται στα 24.099 από τα οποία 139 καταγράφονται στις ηλικίες 0-17 ετών.

Οι συνολικές καταγεγραμμένες αναφορές μεμονωμένων περιστατικών με ανεπιθύμητες παρενέργειες ανέρχονται στα 1.621.236 περιστατικά, ενώ 634.962 περιστατικά είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στα άτομα που λάβανε τα πειραματικά αυτά σκευάσματα. Δηλαδή συνολικά 39% των περιστατικών που καταγράφηκαν στην βάση Eudravigilance είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις, ενώ άγνωστο είναι πόσοι ακόμη συνάνθρωποι μας υποφέρουν από σοβαρές παρενέργειες αυτών των σκευασμάτων και δεν καταχωρήθηκαν οι περιπτώσεις τους.

Οι συνολικές αναφορές αγγίζουν τις 1.621.236 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 24.099
 • Δεν ανέκαμψαν: 583.619
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 27.244
 • Σε ανάκαμψη: 312.570
 • Ανέκαμψαν: 470.006
 • Άλλα 203.698

Στην ηλικία μεταξύ 0-17 ετών οι αναφορές αγγίζουν τις 29.416 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 139
 • Δεν ανέκαμψαν: 9.336
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 287
 • Σε ανάκαμψη: 5.878
 • Ανέκαμψαν: 9.258
 • Άλλα 4.518

Οι παρενέργειες με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης εμφανίζονται στο επόμενο γράφημα

Συμπληρωματικά γραφήματα

Αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών ανά προϊόν και μήνα

Ανεπιθύμητες ενέργειες ανά χώρα και πληθυσμό

Συνολικές δηλωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες ανά χώρα (σε χιλιάδες)

Το αρχείο σε μορφή PDF με τα θανατηφόρα περιστατικά(και την παραπομπή στις ICSR αναφορές) θα το βρείτε εδώ-> https://eyewideopen.org/downloads/EMA_26-03-2022_Death_BP_MD_AZ_JS.pdf

Follow us: