Βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα και το ανοσοποιητικό σύστημα από το προϊόν των BioNTech/Pfizer

Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι τα φάρμακα γονιδιακής θεραπείας που χρησιμοποιούνται ως “εμβόλια” μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές νευρολογικές βλάβες. Τα δεδομένα από την ανάλυση της βάσης δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών του ΕΜΑ το αποδεικνύουν με το πιο περίτρανο τρόπο καθώς οι νευρολογικές διαταραχές αποτελούν τη πιο συχνή παρενέργεια. Οι μηχανισμοί δράσης έχουν ερευνηθεί ελάχιστα μέχρι στιγμής.

Μια νέα μελέτη που διεξήχθη στην Πολωνία και δημοσιεύθηκε στο bioRxiv διερευνά την επίδραση των εμβολίων mRNA στα κύτταρα που προστατεύουν τις νευρικές οδούς και τις οδούς σηματοδότησης στον εγκέφαλο. Τα συμπεράσματά τους υποδηλώνουν πιθανές επιδράσεις των εμβολίων mRNA σε σημαντικές λειτουργίες του εγκεφάλου.

Τα γλοιακά κύτταρα ή νευρογλοιακά κύτταρα είναι μη νευρωνικά κύτταρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης και του περιφερικού νευρικού συστήματος, τα οποία δεν παράγουν ηλεκτρικά ερεθίσματα. Διατηρούν την ισορροπία και σχηματίζουν το λευκό λιπαρό στρώμα που ονομάζεται μυελίνη και προστατεύει τους άξονες – τις ηλεκτρικές οδούς επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων.

Η διάλυση αυτού του στρώματος μυελίνης, για παράδειγμα για να υποστηρίξει τη διαταραγμένη παροχή ενέργειας στον εγκέφαλο, είναι συχνά η αιτία ασθενειών όπως η άνοια. Μια γνωστή μέθοδος για την αναγέννηση των στρωμάτων μυελίνης και την ανακούφιση, αν όχι την αναστροφή, της άνοιας ή άλλων νευρολογικών ασθενειών είναι η κετογονική διατροφή. Άγνωστη στην κυρίαρχη ιατρική, φυσικά, και αντίθετη.

Αυτά τα γλοιακά κύτταρα έχουν διάφορες κύριες λειτουργίες στον εγκέφαλο, όπως:

  • περιβάλλουν τους νευρώνες και τους συγκρατούν στη θέση τους
  • τροφοδοτούν τους νευρώνες με θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο
  • απομονώνουν έναν νευρώνα από έναν άλλο για να επιτρέπουν την απρόσκοπτη μετάδοση των ηλεκτρικών ερεθισμάτων
  • καταστρέφουν τα παθογόνα και εξαλείφουν τους νεκρούς νευρώνες
  • προστατεύουν την ακεραιότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού
  • διευκολύνουν τη νευροδιαβίβαση και τις συναπτικές συνδέσεις
  • υποστηρίζουν φυσιολογικές διεργασίες όπως η αναπνοή

Τα γλοιακά κύτταρα έχουν πολύ μεγαλύτερη κυτταρική ποικιλομορφία και λειτουργίες από τους νευρώνες και μπορούν να ανταποκρίνονται και να επηρεάζουν τη νευροδιαβίβαση με ποικίλους τρόπους.

Επιπλέον, τα γλοιακά κύτταρα μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη διατήρηση όσο και την εδραίωση των αναμνήσεων. Αν μειωθούν, γίνεται κανείς… ξεχασιάρης.

Παρεμπιπτόντως, η μυελίνωση των νευρώνων συμβαίνει κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής. Το λίπος του μωρού μετατρέπεται σε κετόνες, από τις οποίες σχηματίζονται τα περιβλήματα μυελίνης.

Όσον αφορά τη μελέτη, οι συγγραφείς ήθελαν κυρίως να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα της νέας τεχνολογίας απεικόνισης RAMAN για τη μελέτη των αλλαγών στις βιοχημικές οδούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου.

Ωστόσο, η έρευνά τους αποκάλυψε απροσδόκητα μια σειρά από επιδράσεις του εμβολίου mRNA της Pfizer στα μιτοχόνδρια, που ισοδυναμούν με μείωση των ανοσολογικών αποκρίσεων των γλοιακών κυττάρων που κανονικά υποστηρίζουν την ανοσία και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα:

Παρατηρήσαμε την επίδραση του εμβολίου mRNA στη βιοκατανομή διαφόρων χημικών συστατικών, ιδίως του κυτοχρώματος c, στα ειδικά οργανίδια των γλοιακών κυττάρων του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πυρήνας, μιτοχόνδρια, σταγονίδια λιπιδίων, κυτταρόπλασμα, τραχύ ενδοπλασματικό δίκτυο και μεμβράνη.
Αποδείξαμε ότι το εμβόλιο mRNA (Pfizer) μεταβάλλει τα μιτοχόνδρια με την καθοδική ρύθμιση του κυτοχρώματος c, με αποτέλεσμα χαμηλότερη αναπνευστική απόδοση (οξειδωτική φωσφορυλίωση) και χαμηλότερη παραγωγή ΑΤΡ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι συγγραφείς καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στην παραγωγή λιπιδίων (λίπους) στη μιτοχονδριακή μεμβράνη συνάδουν με τις αλλαγές που συνήθως σχετίζονται με την αυξημένη επιθετικότητα των όγκων του εγκεφάλου και τον κυτταρικό θάνατο.

Πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό έγγραφο, το οποίο εξηγείται σε ένα βίντεο εδώ:

Η μελέτη διεξήχθη στο εργαστήριο, οπότε τα συμπεράσματα θα πρέπει να λαμβάνονται με επιφύλαξη. Ωστόσο, είναι άκρως ανησυχητικά. Συμφωνούν με άλλες μελέτες που έχουμε αναφέρει εδώ και οι οποίες δείχνουν ότι το mRNA της Pfizer παρεμβαίνει στο έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα.

Το σημαντικότερο είναι ότι η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι η εισαγωγή των εμβολίων mRNA έγινε εσπευσμένα χωρίς να ελεγχθεί επαρκώς η ασφάλεια των μακροπρόθεσμων και ευρύτερων δευτερογενών επιπτώσεων. Επιβεβαιώνει επίσης ότι η εισαγωγή ενεργών γενετικών αλληλουχιών στην ανθρώπινη φυσιολογία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σταθερότητα (ομοιόσταση) και στη μεταλλαξιγένεση μέσω της μειωμένης ανοσολογικής ικανότητας. Τα μοριακά και ηλεκτρικά μονοπάτια στον εγκέφαλο ελέγχονται, ενεργοποιούνται και προστατεύονται αυστηρά από λειτουργίες που βασίζονται σε γονίδια. Η διακοπή της γονιδιακής λειτουργίας μπορεί να έχει πολλές απροσδόκητες συνέπειες, όπως συνέβη εδώ με τα εγκεφαλικά κύτταρα in vitro.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι στις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών, υπάρχουν δεκάδες αναφορές για βρέφη που γεννήθηκαν με εγκεφαλικές ή/και νευρικές βλάβες μετά τον εμβολιασμό της μητέρας με το προϊόν την BioNTech.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.03.2022

Follow us: