Νέα μελέτη στο The Lancet επιβεβαιώνει ελαφρώς αυξημένη θνησιμότητα σε σχέση με τον εμβολιασμό με mRNA

Κανένα από τα “εμβόλια” mRNA δεν είχε κάποια επίδραση στο συνολικό κίνδυνο θνησιμότητας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (placebo). Υπήρξε μια τάση προς λιγότερους θανάτους από COVID, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε από μια περίπου ίση τάση προς αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια.

Συνολικά, τα προϊόντα mRNA αύξησαν ελαφρώς τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. (RR: 1,03) Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο γράφημα της μελέτης:

Στην περίληψη αναφέρονται περαιτέρω:

Για να διερευνήσουν τις πιθανές μη ειδικές επιδράσεις (NSE) των νέων εμβολίων COVID-19, οι ερευνητές αξιολόγησαν τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχου (RCT) των εμβολίων COVID-19 με φορέα mRNA και αδενοϊό, οι οποίες εξέταζαν τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων από COVID-19, των θανάτων από ατυχήματα, των καρδιαγγειακών θανάτων και άλλων θανάτων εκτός COVID-19.

Για την ολική θνησιμότητα, με 74.193 συμμετέχοντες και 61 θανάτους (mRNA: 31, εικονικό φάρμακο: 30), ο σχετικός κίνδυνος (RR) για τα δύο εμβόλια mRNA σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ήταν 1,03.

Για τα εμβόλια με φορείς αδενοϊού, υπήρχαν 122.164 συμμετέχοντες και 46 θάνατοι (εμβόλιο: 16, έλεγχοι: 30). Ο RR για τα εμβόλια φορέων αδενοϊού έναντι του εικονικού φαρμάκου/εμβολίου ελέγχου ήταν 0,37. Τα εμβόλια φορέων αδενοϊού προστάτευσαν από θανάτους COVID-19 (RR=0,11) και από μη τυχαίους, μη-COVID-19 θανάτους (RR=0,38).

Οι δύο τύποι εμβολίων διέφεραν σημαντικά όσον αφορά τον αντίκτυπο στην ολική θνησιμότητα (p=0,030) και στους μη τυχαίους θανάτους από COVID-19 (p=0,046).

Παρεμπιπτόντως, το προϊόν της AstraZeneca έχει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις. Φαίνεται ότι τα γραφεία δημοσίων σχέσεων των αμερικανικών κολοσσών έκαναν σπουδαία δουλειά εκεί – πολύ καλή για τα κέρδη τους, βλαβερή για τους ανθρώπους.

Ημερομηνία δημοσίευσης:19.04.2022

Follow us: