Ανάλυση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης από Ε.Υ.Ε και AlarmCall – 23.988* θανατηφόρα περιστατικά, 155 παιδιά ανάμεσά τους

Παρακάτω θα βρείτε την πιο πρόσφατη ανάλυση των τελευταίων στοιχείων(15.04.2022) από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών στο σύστημα καταγραφής για τα 5 πειραματικά προϊόντα κατά της Covid. Στην ανάλυση προσθέσαμε για ευκολία περισσότερα γραφήματα ώστε να μπορεί ο καθένας με ευκολία να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα.

Τα δεδομένα πηγής είναι προσβάσιμα μέσω της κεντρικής σελίδας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EudraVigilance (ΕΜΑ) στην διεύθυνση: https://www.adrreports.eu/el/index.html

Άμεση πρόσβαση για κάθε σκεύασμα:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

COVID-19 VACCINE NOVAVAX (NVX-COV2373)

Για ακόμα μία φορά, η Ελλάδα όπως και η Κύπρος, συνεχίζουν να μην δηλώνουν όλες τις παρενέργειες και οι γιατροί φαίνεται να αγνοούν ή να μην επιθυμούν να δηλώσουν τη “κίτρινη κάρτα”.
Συγκριτικά με χώρες αντίστοιχου πληθυσμού ή ακόμα και με λιγότερους κατοίκους, η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της 15ης Απριλίου 2022.

Οι διευθύνσεις δήλωσης ανεπιθύμητων παρενεργειών είναι οι ακόλουθες:

Για Ελλάδα: https://www.kitrinikarta.gr

Για Κύπρο: https://www.phs.moh.gov.cy/yellowcard

Περιληπτικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων της 15ης Απριλίου 2022 με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις

Τα συνολικά καταγεγραμμένα θανατηφόρα περιστατικά ανέρχονται στα 23.988 από τα οποία 155 καταγράφονται στις ηλικίες 0-17 ετών.

Οι συνολικές καταγεγραμμένες αναφορές μεμονωμένων περιστατικών με ανεπιθύμητες παρενέργειες ανέρχονται στα 1.706.031 περιστατικά, ενώ 665.995 περιστατικά είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στα άτομα που λάβανε τα πειραματικά αυτά σκευάσματα. Δηλαδή συνολικά 39% των περιστατικών που καταγράφηκαν στην βάση Eudravigilance είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις, ενώ άγνωστο είναι πόσοι ακόμη συνάνθρωποι μας υποφέρουν από σοβαρές παρενέργειες αυτών των σκευασμάτων και δεν καταχωρήθηκαν οι περιπτώσεις τους.
*Λόγω της αλλαγής στο φιλτράρισμα των δεδομένων, έχουμε μία διαφορά στο συνολικό αριθμό των νεκρών και των περιστατικών με ανεπανόρθωτες βλάβες. Η κατηγορία “Επιλύθηκε με επιπλοκές” περιλαμβάνει 28.777 αναφορές.

Οι συνολικές αναφορές αγγίζουν τις 1.706.031 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 23.988
 • Δεν ανέκαμψαν: 613.230
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 28.777
 • Σε ανάκαμψη: 326.606
 • Ανέκαμψαν: 488.438
 • Άλλα 224.992

Στην ηλικία μεταξύ 0-17 ετών οι αναφορές αγγίζουν τις 32.052 από τις οποίες:

 • Θανατηφόρα: 155
 • Δεν ανέκαμψαν: 9.924
 • Επιλύθηκαν με παρενέργειες: 305
 • Σε ανάκαμψη: 6.295
 • Ανέκαμψαν: 10.003
 • Άλλα 5.370

Οι παρενέργειες με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης εμφανίζονται στο επόμενο γράφημα:

Συμπληρωματικά γραφήματα

Αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών ανά προϊόν και μήνα

Ανεπιθύμητες ενέργειες ανά χώρα και πληθυσμό
Συνολικές δηλωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες ανά χώρα (σε χιλιάδες)

Το αρχείο σε μορφή PDF με τα θανατηφόρα περιστατικά(και την παραπομπή στις ICSR αναφορές) θα το βρείτε εδώ->
https://www.eyewideopen.org/downloads/EMA_16-04-2022_Death_BP_MD_AZ_JS.pdf

Ημερομηνία δημοσίευσης:29.04.2022

Follow us: