Το Κοινοβούλιο της ΕΕ παρατείνει τη χρήση του Covid Pass έως τον Ιούνιο του 2023

Το Κοινοβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την παράταση του πιστοποιητικού Covid(“Πράσινο διαβατήριο”). Το καθεστώς θα έληγε στα τέλη Ιουνίου. Τώρα θα παραταθεί για ένα ακόμη έτος.

Το “πράσινο διαβατήριο”, ο κωδικός QR, ο οποίος απαιτείται για τη διέλευση των συνόρων εντός της ΕΕ και υποδεικνύει την κατάσταση εμβολιασμού, test ή ανάρρωσης, παρατάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα ακόμη έτος. Η Επιτροπή είχε προτείνει τον Φεβρουάριο να παραταθεί το εργαλείο παρακολούθησης, διαφορετικά θα έληγε στα τέλη Ιουνίου 2022. Η γνώμη 385191 Ευρωπαίων πολιτών που υπέβαλαν σχόλια και δήλωσαν ανοιχτά την αντίθεσή τους με αυτό το σχέδιο, απλά αγνοήθηκε.

Το πιστοποιητικό παραμένει

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο. Το νομικό πλαίσιο για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα παραταθεί έτσι για ένα ακόμη έτος. Η ΕΕ επιχειρηματολογεί με το “δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία”. Το εργαλείο παρακολούθησης προορίζεται να καταστήσει τα ταξίδια δυνατά “ανεξάρτητα από την εξέλιξη της πανδημίας COVID 19”. Σύμφωνα με τη λογική της Επιτροπής, τα νέα ψηφιακά έγγραφα διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία.

Τώρα θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για την επέκταση του “συστήματος ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (EUDCC)“. Υπήρξε συντριπτική πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο υπέρ της παράτασης του πιστοποιητικού Covid. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν αμέσως. Από τον Ιούλιο και μετά, θέλουν επίσης να εκδίδουν πιστοποιητικά για τα test που βασίζονται σε νέα “test ανάλυσης αντιγόνου”, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έξοδα και ενστάσεις

Οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν τις ισχύουσες προτάσεις προκειμένου να τονίσουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν πρόσθετους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των κατόχων του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, εκτός εάν αυτοί είναι απολύτως αναγκαίοι. Εάν απαιτούνται περιορισμοί, θα πρέπει να είναι περιορισμένοι και αναλογικοί, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ.

Επίσης, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει ύστερα από έξι μήνες εάν το καθεστώς του EUDCC είναι ακόμη αναγκαίο και αναλογικό. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη η περίοδος εφαρμογής του κανονισμού και να καταργηθεί μόλις η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει.

Υπήρξαν σχεδόν 400 χιλιάδες ενστάσεις από πολίτες της ΕΕ κατά της πρότασης της Επιτροπής της ΕΕ. Ωστόσο, μάλλον δεν έπεισαν το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή αναμένει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετες δαπάνες για τον προϋπολογισμό το 2022 και το 2023. Μόνο για το 2023 έχουν ήδη προϋπολογιστεί περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στη Δυτική Ευρώπη, ένα “πράσινο διαβατήριο” εξακολουθεί να απαιτείται για την είσοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες. Εξαίρεση αποτελούν οι Κάτω Χώρες και η Ελβετία. Το πώς ακριβώς ελέγχεται αυτός ο νόμος στις διάφορες χώρες είναι ένα άλλο θέμα. Πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επιτρέπουν επί του παρόντος την είσοδο χωρίς “πράσινο διαβατήριο”. Το καθεστώς QR, το οποίο έχει καθιερωθεί στην ΕΕ από τον Ιούλιο του 2022, θα συνεχιστεί ωστόσο προς το παρόν. Μόλις στα τέλη Απριλίου η ΕΕ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να τερματίσει την “έκτακτη ανάγκη”, αλλά το πιστοποιητικό θα παραμείνει.

Ακολουθήστε μας στο Telegram, αξίζει τον κόπο 😉

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.05.2022

Follow us: