Νέα μελέτη: Σοβαρές βλάβες των εμβολίων COVID – συστηματική ανασκόπηση

Μια νέα preprint μελέτη από τη Δανία σχετικά με τις παρενέργειες των προϊόντων κατά της Covid δημοσιεύτηκε στις 07.12.2022. Η περίληψη και μόνο είναι βόμβα. Επικρίνει τις μελέτες για κακή ποιότητα, αλλά διαπιστώνει επίσης ότι ο κίνδυνος νοσηλείας από τον εμβολιασμό είναι μεγαλύτερος από το όφελος του εμβολιασμού.

Εισαγωγή: Οι σοβαρές βλάβες των εμβολίων COVID-19 έχουν υποεκτιμηθεί στις δημοσιευμένες εκθέσεις δοκιμών.

Μέθοδος: Συστηματική ανασκόπηση των δημοσιεύσεων με δεδομένα σχετικά με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΣΑΕ) που σχετίζονται με το εμβόλιο COVID-19.

Αποτελέσματα: Συμπεριλάβαμε 18 συστηματικές ανασκοπήσεις, 14 τυχαιοποιημένες δοκιμές και 34 άλλες μελέτες με ομάδα ελέγχου. Οι περισσότερες από τις μελέτες ήταν κακής ποιότητας. Η πιο αξιόπιστη μελέτη ήταν μια συστηματική ανασκόπηση των δεδομένων καταχώρισης των δύο βασικών τυχαιοποιημένων δοκιμών των εμβολίων mRNA. Διαπιστώθηκε ότι εμφανίστηκαν σημαντικά περισσότερες ΣΑΕ ειδικού ενδιαφέροντος με τα εμβόλια από ό,τι με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου και ότι ο υπερβολικός κίνδυνος ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από το όφελος, μετρούμενο ως κίνδυνος νοσηλείας. Τα εμβόλια με φορείς αδενοϊού αύξησαν τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης και θρομβοπενίας και τα εμβόλια με βάση το mRNA αύξησαν τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας, με θνησιμότητα περίπου 1-2 ανά 200 περιπτώσεις. Βρήκαμε επίσης ενδείξεις σοβαρών νευρολογικών βλαβών, συμπεριλαμβανομένης της παράλυσης του Bel, του συνδρόμου Guillain-Barre, μυασθενικών διαταραχών και εγκεφαλικών επεισοδίων, που πιθανώς οφείλονται σε αυτοάνοση αντίδραση, όπως έχουμε υποψιαστεί ήδη για τα εμβόλια HPV. Οι σοβαρές βλάβες, δηλαδή αυτές που εμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες, υποεκπροσωπούνται σημαντικά στις τυχαιοποιημένες δοκιμές. Αυτές οι βλάβες εμφανίστηκαν πολύ συχνά σε μελέτες αναμνηστικού εμβολιασμού μετά από πλήρη εμβολιασμό και σε μία μελέτη εμβολιασμού ατόμων που είχαν ήδη μολυνθεί.

Διαβούλευση: Οι βαριές και σοβαρές βλάβες των εμβολίων COVID-19 αγνοήθηκαν ή υποβαθμίστηκαν και ενίοτε σκόπιμα δεν αναφέρθηκαν από τους χορηγούς των μελετών σε ιατρικά περιοδικά υψηλής απήχησης. Αυτός είναι ένας τομέας που χρήζει περαιτέρω έρευνας. Οι αρχές συνέστησαν να εμβολιαστούν σχεδόν όλοι και να κάνουν αναμνηστικά εμβόλια. Αυτό αγνοεί το γεγονός ότι η ισορροπία μεταξύ οφέλους και βλάβης είναι αρνητική για τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως τα παιδιά και τα άτομα που έχουν ήδη αποκτήσει φυσική ανοσία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.12.2022

Follow us: