Οι εμβολιασμένοι είναι πιο πιθανό να πεθάνουν: Ο εμβολιασμός COVID-19 είναι εθιστικός – η διακοπή αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου

Τα σύνολα δεδομένων που δείχνουν ότι οι “εμβολιασμοί” / γονιδιακές θεραπείες COVID-19 όχι μόνο έχουν αποτύχει να αποφέρουν οφέλη, αλλά αντίθετα, προκαλούν και έχουν προκαλέσει σημαντική βλάβη, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Σήμερα παρουσιάζουμε μια ανάλυση ενός από τα καλύτερα ίσως σύνολα δεδομένων σχετικά με τον “εμβολιασμό / γονιδιακή θεραπεία COVID-19 και θνησιμότητα” που είναι διαθέσιμα για την Αγγλία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από έναν blogger που αυτοαποκαλείται “Excess Burden” και γράφει στο Substack.

Ακολουθεί μια καλή ανάλυση των στοιχείων του ONS, από την οποία έχουμε πάρει τα κυριότερα σημεία που θεωρούμε ότι είναι τα πιο σημαντικά. Αν θέλετε να διαβάσετε σχετικά περισσότερα, μπορείτε να το κάνετε εδώ.

Δεδομένα όπως αυτά που παρέχονται από το ONS είναι συγκεντρωτικά δεδομένα, δηλαδή δίνουν αναλογίες για ομάδες. Στην παρούσα περίπτωση, η κατάσταση εμβολιασμού των ατόμων είναι το κριτήριο που χρησιμοποιείται για την κατανομή τους σε επτά κατηγορίες:

  • Ανεμβολίαστος
  • Πρώτος εμβολιασμός πριν από λιγότερο από 21 ημέρες,
  • Πρώτος εμβολιασμός πριν από τουλάχιστον 21 ημέρες
  • Ο δεύτερος εμβολιασμός έγινε πριν από λιγότερο από 21 ημέρες,
  • Ο δεύτερος εμβολιασμός έγινε πριν από τουλάχιστον 21 ημέρες,
  • Τρίτος εμβολιασμός πριν από 21 ημέρες,
  • Ο τρίτος εμβολιασμός έγινε πριν από τουλάχιστον 21 ημέρες

Όταν εξετάζουμε συγκεντρωτικά δεδομένα όπως αυτό σε βάθος χρόνου, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν ομάδες με την πάροδο του χρόνου, από ανεμβολίαστοι σε μία φορά, από μία φορά σε δύο φορές εμβολιασμένοι και ούτω καθεξής. Για να μειωθεί το πρόβλημα συγκρισιμότητας που συνδέεται με αυτό, τα δεδομένα τυποποιούνται, στην προκειμένη περίπτωση σε 100.000 άτομα στην αντίστοιχη ομάδα, για τη θνησιμότητα. Τα δεδομένα που παρουσιάζουμε τώρα παρέχουν επομένως πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εμβολιασμού των θανόντων με την πάροδο του χρόνου, σχετικά με το πόσοι πέθαναν με τον πρώτο δεύτερο ή τρίτο εμβολιασμό ή πόσοι ανεμβολίαστοι ανά 100.000 μέλη της αντίστοιχης ομάδας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Εμφανίζεται η συνολική θνησιμότητα. Επομένως, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την αιτία θανάτου. Η περίοδος κυμαίνεται από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022. Η εξέλιξη των θετικών αποτελεσμάτων απο τα test και της θνησιμότητας από το COVID-19 για την περίοδο αυτή έχει ως εξής:

Εάν η σημαντική μείωση των θανάτων από τον COVID-19 που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση των εμβολίων και όχι στο γεγονός ότι μια σε μεγάλο βαθμό αβλαβής παραλλαγή έχει επικρατήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με την Omicron, τότε θα πρέπει να δούμε σημαντικά χαμηλότερη θνησιμότητα στις ομάδες που εμβολιάστηκαν από ό,τι στην ομάδα που δεν εμβολιάστηκε. Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε είναι εύλογο να υποπτευθούμε ότι τα εμβόλια/γονιδιακές θεραπείες COVID-19 δεν έχουν κανένα όφελος. Εάν, ωστόσο, η θνησιμότητα στις εμβολιασμένες ομάδες είναι υψηλότερη από τη θνησιμότητα στις μη εμβολιασμένες ομάδες, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι το εμβόλιο/η γονιδιακή θεραπεία COVID-19 ευθύνεται για την υψηλότερη θνησιμότητα. Αυτό θα αποδείκνυε επίσης ότι δεν είναι τα εμβόλια/γονιδιακές θεραπείες COVID-19 που ευθύνονται για τη μείωση της θνησιμότητας από COVID-19, αλλά η πιο ακίνδυνη παραλλαγή του SARS-CoV-2 και – για να μην ξεχνιόμαστε – οι βελτιώσεις στη θεραπεία των βαριά ασθενών με COVID-19, π.χ. η αποφυγή του να διασωληνώνεται κάποιος με επεμβατική παροχή οξυγόνου.

Αυτό που φαίνεται, το οποίο ο Excess Burden έχει πάρει από τα στοιχεία του ONS, είναι το εξής:

Δύο πράγματα είναι σημαντικά εδώ για την περίπτωσή μας:

Η γενική θνησιμότητα των ανεμβολίαστων κυμαίνεται υψηλότερα από τη θνησιμότητα των εμβολιασμένων μόνο κατά την έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό θνησιμότητας των μία και δύο φορές εμβολιασμένων υπερβαίνει το ποσοστό θνησιμότητας των ανεμβολίαστων, με το ποσοστό θνησιμότητας να αυξάνεται πολύ γρήγορα εντός των πρώτων 21 ημερών μετά τον εμβολιασμό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων που έχει ήδη λάβει ένα εμβολιασμένο άτομο.

Πώς ερμηνεύεται ένα τέτοιο αποτέλεσμα;

Πρώτον, το αποτέλεσμα αντικρούει όλους τους ισχυρισμούς σχετικά με το πώς συμβάλλουν τα εμβόλια/γονιδιακές θεραπείες COVID-19. Εάν η σημαντική μείωση της θνησιμότητας COVID-19 που παρουσιάζεται παραπάνω οφειλόταν στα εμβόλια / γονιδιακές θεραπείες COVID-19, οι σταθμισμένες καμπύλες θανάτου για τα εμβολιασμένα άτομα θα έπρεπε να παραμείνουν κάτω από τις καμπύλες για τα μη εμβολιασμένα άτομα. Αυτό συμβαίνει μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως η απόσταση από τον εμβολιασμό, από την οποία προκύπτει ότι όσο αυξάνεται η απόσταση από τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο εμβολιασμό, η πιθανότητα θανάτου υπερβαίνει την πιθανότητα θανάτου για τους μη εμβολιασμένους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον να κάνουμε για ένα εμβόλιο / γονιδιακή θεραπεία COVID-19 που προστατεύει, αλλά για ένα προϊόν που η χρήση του δεν ωφελεί πουθενά και τελικά προκαλεί βλάβη.

Ένας τρόπος για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι τα εμβόλια/γονιδιακές θεραπείες COVID-19 κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό είναι να αναλυθεί η πιθανότητα θανάτου ανάλογα με την ηλικία. Οι νέοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους και έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από COVID-19 σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους. Τα “εμβόλια” COVID-19 που αποφέρουν υποτίθεται όφελος στους νέους δεν θα πρέπει τουλάχιστον να συνδέονται με υψηλότερη θνησιμότητα σε βάθος χρόνου από αυτή που παρουσιάζουν οι ανεμβολίαστοι. Αν το κάνουν, τότε τα εμβόλια/γονιδιακές θεραπείες COVID-19 βλάπτουν. Για τα ηλικιωμένα άτομα που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από COVID-19, το τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας των εμβολιασμένων ατόμων ΠΡΕΠΕΙ να είναι χαμηλότερο από εκείνο των ανεμβολίαστων ατόμων και να παραμείνει χαμηλότερο από εκείνο των ανεμβολίαστων ατόμων με την πάροδο του χρόνου.

Ας δούμε τι συμβαίνει στη πραγματικότητα:

Για τους νέους ανθρώπους (18-39 ετών), δεν υπάρχει κανένα διακριτό όφελος από τον εμβολιασμό/γονιδιακή θεραπεία COVID-19, αλλά υπάρχει προφανής βλάβη, επειδή η θνησιμότητα στην ηλικιακή ομάδα 18-39 ετών είναι υψηλότερη για τα εμβολιασμένα άτομα από ό,τι για τα μη εμβολιασμένα άτομα εξαρχής. Είναι εύλογο να υποπτευθούμε ότι η συσχέτιση αυτή αντανακλά αιτιώδη συνάφεια, ιδίως εφόσον το ίδιο μοτίβο παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες:

Ένα ποσοστό θνησιμότητας που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου για τους εμβολιασμένους, υπερβαίνοντας το ποσοστό θνησιμότητας των ανεμβολίαστων, το οποίο μπορεί να επανέλθει κάτω από το ποσοστό θνησιμότητας των ανεμβολίαστων μόνο με έναν άλλο εμβολιασμό, και μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, πριν αυξηθεί ξανά και υπερβεί το ποσοστό θνησιμότητας των ανεμβολίαστων. Το μοτίβο είναι παρόμοιο με εκείνο ενός ναρκομανή που χρειάζεται σταθερή προμήθεια του φαρμάκου του για να μην υποφέρει από συμπτώματα στέρησης. Στην περίπτωση των εμβολίων/γονιδιακών θεραπειών COVID-19, τα συμπτώματα στέρησης αντικαθίστανται από υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας.

Είναι σχετικά εύκολο να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση, διότι προβλέπει ότι τα τριπλά εμβολιασμένα άτομα θα έχουν σημαντικά υψηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με τα ανεμβολίαστα άτομα αργότερα το 2022. Μετά από όσα δείχνουν τα δεδομένα που έχει επεξεργαστεί ο “Excess Burden”, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι αυτή η υπόθεση θα διαψευστεί. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εμβόλια/γονιδιακές θεραπείες COVID-19 δεν ωφελούν, αλλά αντίθετα προκαλούν σημαντική βλάβη, πληθαίνουν.

Για να δούμε πόσο καιρό οι πολιτικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για αυτό θα καταφέρουν να ξεφύγουν από την ευθύνη τους. Ίσως ένας πόλεμος να τους βοηθήσει να “ξεχαστούμε”…

Διαβάστε επίσης:
Νέα μελέτη από τη Δανία δείχνει οτι ο εμβολιασμός με mRNA προϊόντα αυξάνει ακόµα περισσότερο τον κίνδυνο μόλυνσης με την μετάλλαξη Omicron

Μελέτη επιβεβαιώνει: Το απαγορευμένο για ανθρώπινη χρήση συστατικό που χρησιμοποιείται στα covid mRNA πειραματικά εμβόλια είναι ιδιαίτερα φλεγμονώδες

Η μετάλλαξη Όμικρον επικρατεί και αφορά κυρίως εμβολιασμένους

Πάνω από χίλιες επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα πειραματικά σκευάσματα κατά της COVID-19 είναι επικίνδυνα

Οι εμβολιασμένοι επηρεάζονται περισσότερο από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2

Πρώτη μακροχρόνια μελέτη για το BioNTech-Pfizer: “Μη πλήρως κατανοητός, πολύπλοκος επαναπρογραμματισμός του ανοσοποιητικού συστήματος”.

Το εμβόλιο mRNA των Pfizer–BioNTech (BNT162b2) κατά του SARS-CoV-2 επαναπρογραμματίζει τόσο τις προσαρμοστικές όσο και τις έμφυτες αντιδράσεις του ανοσοποιητικού

Βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα και το ανοσοποιητικό σύστημα από το προϊόν των BioNTech/Pfizer

Follow us: